Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regnskab 2001

Den 21. februar 2002

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 8.713 mio. kr. efter skat
Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2001. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 8.713 mio. kr. mod proforma 6.304 mio. kr. i 2000.
  • Basisindtægterne steg med 7 pct. til 28.307 mio. kr.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger blev stort set fastholdt på niveauet for 2000.
  • Tab og hensættelser på debitorer steg med 652 mio. kr. til 1.752 mio. kr.
  • Basisindtjeningen blev øget med 1.135 mio. kr. til 10.280 mio. kr.
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 870 mio. kr.
  • Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,75 kr. pr. aktie i udbytte mod 4,40 kr. pr. aktie året før.
  • Det positive forløb af fusionsprocessen medførte, at omkostningsbesparelserne i 2001 blev realiseret i et hurtigere tempo end oprindeligt forudsat. En omkostningsprocent på 50 inden for en kortere årrække anses ikke for urealistisk.
  • Danske Bank forventer, at basisindtjeningen i 2002 vil vokse, dog mindre end i 2001, idet der for 2002 er udsigt til en svag vækst i verdensøkonomien og fortsat usikkerhed om tidspunktet for og styrken af et nyt opsving.

Bankdirektør Peter Straarup udtaler: "Vi kan notere en stærk fremgang i basisindtjeningen inden for Detailbanken, Realkredit og Engrosbanken. Resultaterne af fusionen er nu for alvor ved at slå igennem. Processen er gået hurtigere end ventet. Det har øget effektiviteten og som forudset reduceret omkostningerne. Og det er en tendens, der vil fortsætte. På centrale områder er fusionen nu gennemført. Det gælder for eksempel IT-området, hvor bankaktiviteterne i dag kører på én platform. Derfor kan vi nu koncentrere os helt og fuldt om at videreudvikle forretningen."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 21. februar fra kl. 14.00
Bankdirektør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07

Regnskabstekniske spørgsmål - også før kl. 14.00
Økonomidirektør Jesper Ovesen, Koncernøkonomi,
telefon 33 44 25 00

Vicedirektør Torsten Fels, Koncernøkonomi,
telefon 33 44 07 63

Præsentationsmateriale fra pressemødet vil være tilgængeligt på bankens hjemmeside fra kl. ca. 14.30