Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsregnskab 2002Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 4.334 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2002. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 4.334 mio. kr. mod 4.355 mio. kr. i første halvår 2001.
  • Basisindtægterne udgjorde 13.510 mio. kr. (Første halvår 2001: 14.249 mio. kr.). Nedgangen på 5 pct. skyldes blandt andet en lavere omsætning på kapitalmarkederne.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger faldt med 9 pct. til 7.504 mio. kr. Omkostningsprocenten faldt til 55,5 pct. i første halvår i år fra 57,8 i første halvår 2001.
  • Tab og hensættelser faldt med 25 mio. kr. til 640 mio. kr.
  • Basisindtjeningen udgjorde 5.366 mio. kr. (Første halvår 2001: 5.349 mio. kr.) og beholdningsindtjeningen 702 mio. kr. (Første halvår 2001: 532 mio. kr.).
  • På grund af den negative udvikling på aktiemarkederne blev det samlede resultatet før skat fra Liv og Pension - 75 mio. kr.
  • For hele året forventes basisindtjeningen under de bestående markedsforhold fortsat at udvikle sig positivt. Udviklingen i basisindtjeningen vil dog kun være svagt positiv i forhold til 2001.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Resultatet er tilfredsstillende, når man tager de vanskelige markedsforhold i betragtning. Specielt inden for bankaktiviteterne har der været en god udvikling i basisindtjeningen. Det skyldes primært, at vi har reduceret omkostningerne i Danmark, og at vi har fremgang i indtægterne fra udlandet. Trods den svage økonomiske udvikling har vores hensættelser været lidt lavere end forventet. Der forventes fortsat en forholdsvis lav hensættelsesprocent."


Kontaktpersoner:
Torsdag den 22. august fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07

Regnskabstekniske spørgsmål - også før kl. 14.00
Økonomidirektør Jesper Ovesen, telefon 33 44 25 00

Præsentationsmateriale fra pressemødet vil være tilgængeligt på bankens hjemmeside fra kl. ca. 14.30