Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003


Pressemeddelelse: Resultat på 2.259 mio. kr. efter skat i første kvartal 2003


Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 2.259 mio. kr. i første kvartal 2003 mod 1.936 mio. kr. i samme periode 2002. Koncernens basisindtjening udviklede sig lidt bedre end forventet ved offentliggørelsen af årsrapporten.
  • Basisindtægterne steg med 4 pct. til 7.000 mio. kr. (Første kvartal 2002: 6.745 mio. kr.). Stigningen skyldtes primært en positiv udvikling i indtægter fra handels- og realkreditaktiviteter.
  • Driftsomkostninger og afskrivninger udgjorde 3.679 mio. kr. og var på uændret niveau i forhold til første kvartal sidste år trods en forøgelse af fratrædelsesomkostninger. Omkostningsprocenten faldt til 52,6 pct. i første kvartal i år mod 54,6 i første kvartal sidste år.
  • Tab og hensættelser steg med 92 mio. kr. til 478 mio. kr. Set i forhold til de samlede udlån og garantier er hensættelserne fortsat på et lavt niveau.
  • Basisindtjeningen steg med 167 mio. kr. til 2.843 mio. kr. (Første kvartal 2002: 2.676 mio. kr.), og beholdningsindtjeningen steg til 229 mio. kr. (Første kvartal 2002: 95 mio. kr.).
  • For hele året forventes basisindtjeningen at blive på nogenlunde samme niveau som i 2002 uanset fremgangen i første kvartal. Forventningerne er dermed uændrede i forhold til det, der er udtrykt i årsrapporten.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Indtjeningsmæssigt har det været et tilfredsstillende første kvartal, hvor basisindtjeningen har udviklet sig lidt bedre, end vi forventede, da vi offentliggjorde årsregnskabet. Det skyldes især øgede indtægter fra de mange konverteringer af realkreditlån, fra handel med renteprodukter og en fortsat stram styring af omkostningerne."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Jesper Ovesen, telefon 33 44 25 00