Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 3. kvartal 2003Pressemeddelelse: Resultat 1.-3. kvartal 2003: 6.834 mio. kr. efter skat


Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2003. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.834 mio. kr. mod 6.414 mio. kr. i samme periode 2002.
  • Resultatet pr. aktie udviste en stigning på 9 pct.
  • Basisindtægterne udgjorde 20.392 mio. kr. (Første tre kvartaler 2002: 20.331 mio. kr.).
  • Driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med to pct. i forhold til de første tre kvartaler sidste år. Ses bort fra stigningen i fratrædelsesomkostninger og præstationsafhængig aflønning viste omkostningerne et fald på 5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Omkostningsprocenten blev forbedret til 53,9 fra 55,2.
  • Tab og hensættelser steg til 1.262 mio. kr. (Første tre kvartaler 2002: 1.005 mio. kr.).
  • Basisindtjeningen steg til 8.140 mio. kr. (Første tre kvartaler 2002: 8.097 mio. kr.) og beholdningsindtjeningen til 1.459 mio. kr. (Første tre kvartaler 2002: 707 mio. kr.).
  • For hele året 2003 forventes fortsat en basisindtjening på nogenlunde samme niveau som i 2002.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Det er som tidligere de danske bankaktiviteter, der står for næsten halvdelen af indtjeningen, og både i Danske Bank og BG Bank er den positive kundeudvikling fortsat i tredje kvartal. Vi får især mange nye unge kunder i begge brands."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47