Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank-koncernens it-systemer fungerer igen

Den 14. marts 2003

Pressemeddelelse

Danske Bank koncernens IT-systemer og Danske Netbank er igen i normal drift.

Danske Bank koncernen har siden mandag den 10. marts 2003 haft problemer med IT-systemerne. Problemerne opstod i forbindelse med en rutinemæssig vedligeholdelse af det tekniske udstyr.

Det er nu muligt at anvende Netbank i fuldt omfang. En stor mængde data er ved at blive opdateret, og en række betalinger og andre transaktioner på konti tilbage fra mandag den 10. fremgår derfor endnu ikke af de enkelte konti.

Vi forventer, at alle opdateringer er afsluttet mandag den 17. marts om morgenen.

IT-problemerne vil bl.a. medføre, at banken må forventes at skulle betale erstatning til en række kunder. Det vil ske i samarbejde med den enkelte kunde.

Banken er i færd med at analysere årsagen til det uacceptable systemnedbrud. Når analysearbejdet er færdiggjort, vil der blive udsendt en redegørelse.

Yderligere information vil blive givet løbende på Danske Banks og BG Banks hjemmesider: www.danskebank.dk og www.bgbank.dk

Kontaktpersoner:
Ordf. direktør Peter Straarup, telefon: 33 44 01 07
Direktør Hans Erik Mørk, telefon: 43 25 08 00​