Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2002

Den 20. februar 2003

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 8.242 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2002. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 8.242 mio. kr. mod 8.713 mio. kr. i 2001.
  • Koncernens basisindtjening for 2002 blev stort set fastholdt på niveauet fra 2001.
  • Basisindtægterne faldt med 4 pct. til 27.065 mio. kr.
  • Omkostningerne faldt med 5 pct. til 15.489 mio. kr. Omkostningsprocenten faldt til 57,2 i 2002 fra 57,5 i 2001. Ses bort fra engangsomkostninger på 350 mio. kr. i forbindelse med ændringen i investmentbankaktiviteterne var omkostningsprocenten 55,9 i 2002.
  • Tab og hensættelser viste en nedgang på 332 mio. kr. til 1.420 mio. kr. og er fortsat på et lavt niveau.
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 1.008 mio. kr. mod 870 mio. kr. i 2001.
  • Bestyrelsen indstiller, at der i lighed med sidste år udbetales 4,75 kr. i udbytte pr. aktie.
  • På baggrund af den beherskede aktivitet på kapitalmarkederne, udsigt til lave rentesatser og risikoen for en fortsat afdæmpet konjunktursituation forventes basisindtjeningen i 2003 samlet at være på nogenlunde samme niveau som i 2002.

Bankdirektør Peter Straarup udtaler: ”2002 blev året, hvor aktiviteterne i forbindelse med fusionen blev afsluttet, og vi fik opfyldt de mål, vi havde sat os for besparelser -- et år før planlagt. Alt i alt blev det et godt år trods de omskiftelige markedsvilkår. Koncernen fastholdt stort set sin basisindtjening. Det skyldtes især en god udvikling i bankaktiviteterne - i ind- og udland.”

Kontaktpersoner:
Tordag den 20. februar fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Jesper Ovesen, telefon 33 44 25 00

Præsentationsmateriale fra pressemødet vil være tilgængeligt på bankens hjemmeside fra kl. ca. 14.30