Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005

Pressemeddelelse: Resultat i 1.-3. kvartal 2005: 9.062 mio. kr. efter skat
Danske Bank har offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2005. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 9.062 mio. kr. mod 6.273 mio. kr. i samme periode 2004. Det er bedre end forventet ved offentliggørelsen af halvårsresultatet 2005.
  • Resultatet pr. aktie viste en stigning på 50 pct. til 14,4 kr.
  • Indtægterne steg 24 pct. til 25.688 mio. kr. Indtægter fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog med en tredjedel af indtægtsstigningen.
  • Omkostningsprocenten blev forbedret fra 53,3 til 51,5.
  • Tab på debitorer udviklede sig fra en udgiftsførsel på 834 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2004 til en indtægtsførsel på 288 mio. kr. i samme periode i år.
  • Vækst i bankudlån på 34 pct. inklusive udlån fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland.
  • Integrationen af Northern Bank og National Irish Bank følger planen med forventet konvertering af systemer, produkter og processer til Danske Bank koncernens ITplatform i påsken 2006.
  • Resultatet før skat for hele 2005 opjusteres og forventes nu at blive ca. 25 pct. højere end i 2004.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Den gode udvikling i forretningen, som vi oplevede i første halvår, er fortsat i tredje kvartal, og derfor har vi opjusteret forventningerne for hele året. Bankaktiviteterne i Irland og Nordirland udvikler sig som forventet, og ITintegrationen forløber som planlagt. Vi har nu med succes gennemført den første af en række prøvekonverteringer, der skal sikre, at vi er klar til den endelige konvertering i påsken næste år.”

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92