Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 2005Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 6.054 mio. kr. efter skat
Danske Bank har offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2005. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.054 mio. kr. mod 4.060 mio. kr. i første halvår 2004. Det er bedre end forventet ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten for første kvartal 2005.
  • Resultatet pr. aktie viste en stigning på 55 pct. til 9,6 kr.
  • Indtægterne steg 21 pct. til 16.863 mio. kr. mod 13.960 mio. kr. i første halvår 2004.
  • Omkostningsprocenten blev forbedret fra 54,0 til 51,3.
  • Tab på debitorer faldt fra 621 mio. kr. i første halvår 2004 til et positivt resultat på 225 mio. kr.
  • Vækst i bankudlån på 31 pct. inklusive udlån fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland.
  • Integrationen af Northern Bank og National Irish Bank forløber planmæssigt, og it-konverteringen forventes fortsat gennemført i påsken 2006.
  • Resultatet før skat for hele 2005 opjusteres og forventes nu at blive ca. 10 pct. højere end i 2004.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Det er et godt resultat og bedre end forventet ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten. Det skyldes først og fremmest, at aktiviteterne inden for låneomlægning og handel med værdipapirer har ligget over det forventede. Alle forretningsområder viser fremgang. På grund af resultatet i første halvår har vi opjusteret forventningerne for hele året."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 11. august fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Halvårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 14.00. Præsentationen kan følges på www.danskebank.com Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.