Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005

Den 3. maj 2005

Pressemeddelelse: Resultat på 3.008 mio. kr. efter skat i første kvartal 2005

Danske Bank har offentliggjort kvartalsrapport for det første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 3.008 mio. kr. i første kvartal 2005 mod 2.238 mio. kr. i samme periode 2004.
  • Resultatet pr. aktie viste en stigning på 41 pct. til 4,8 kr.
  • Indtægterne steg 10 pct. og udgjorde 8.070 mio. kr. mod 7.317 mio. kr. i første kvartal 2004.
  • Omkostningsprocenten blev forbedret fra 51,8 til 49,0.
  • Tab på debitorer faldt fra 330 mio. kr. i første kvartal 2004 til et positivt resultat på 126 mio. kr.
  • Forrentningen af egenkapitalen steg fra 13,3 pct. til 17,8 pct.
  • Vækst i bankudlån på 30 pct. inklusive udlån fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland.
  • Integrationen af Northern Bank og National Irish Bank forløber planmæssigt.
  • Forventningerne til resultatet før skat for 2005 er samlet set uændrede i forhold til omta-len i årsrapporten 2004. Forventede øgede indtægter i forhold til årsrapporten opvejes af afskrivninger på immaterielle aktiver.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Resultatet er højere end forventet. Vi har kunnet notere tocifret vækst i bankudlån på de skandinaviske markeder, og inden for realkredit har der i Danmark været stor efterspørgsel efter FlexGaranti® lån. Integrationen af bankerne i Irland og Nordirland kører efter planen, og vi forventer fortsat, at it-konverteringen og integrationen i øvrigt vil være gennemført inden udgangen af næste år."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92​