Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udnævnelser i Danske Bank


Pressemeddelelse


Med virkning fra 1. april 2005 har Danske Bank udnævnt følgende til vicedirektører:

Lars Stensgaard Mørch, 32 år, er chef for Personaleudvikling. I perioden 1995-1996 var Lars Mørch ansat i Superfos, hvor han arbejdede med organisationsudvikling og Human Ressource. Han har en Mastergrad fra Warwick Business School fra 1998 og har siden sin tiltræden i Danske Bank i 1999 beskæftiget sig med Human Ressource. Her blev han i 2003 udnævnt til underdirektør. Lars Mørch har desuden været tilknyttet Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved CBS som bl.a. ekstern lektor fra 1998 og til 2003.

Carsten Nøddebo Rasmussen, 40 år, er chef for Kreditafdelingen i Realkredit Danmark. Han startede som elev i Realkredit Danmark i 1984 og har beskæftiget sig med mange forskellige opgaver i såvel linjeorganisationen som Kreditafdelingen. I 2002 blev Carsten Nøddebo Rasmussen udnævnt til underdirektør.

Udo Christiansen, 57 år, har siden 2002 haft ansvaret for Retail Services. Han har været ansat i Danske Bank siden 1969. Her har han primært beskæftiget sig med organisationstilpasninger, rationalisering og procesforbedringer. Han har blandt andet været chef for Forsyningsafdelingen siden 1998 og fra 2000 chef for Forsyning og Ejendomme. I 1999 blev Udo Christiansen udnævnt til underdirektør.

 

Samtidig er følgende udnævnt til underdirektører:

Henrik Parkhøi, Danske Markets, 32 år, har siden 2004 været chef for de samlede analyseaktiviteter i Danske Analyse og Danske Equities, som er placeret i Danske Markets. Henrik Parkhøi har tidligere været aktieanalysechef i Danske Equities samt Vice President hos Morgan Stanley og Bank of America i London.

Lars Kjær, Realkredit Danmark, 51 år, blev i 1983 ansat i Kreditforeningen Danmark som fuldmægtig på afdelingskontoret i Aalborg. I 1986 blev han kontorchef og i 1995 distriktschef i Randers. Han blev afdelingschef i Realkredit Danmarks Kundelinje i 2001 og udnævnt til afdelingsdirektør samme sted i 2003.

Bent Videbæk Christensen, New York Branch, 45 år, er uddannet i bankens filialnet. Han har haft en en række lederjob i bankens kredit- og kundefunktioner, senest som senior kundeansvarlig i Storkunder Danmark. Han har tidligere været udstationeret i udlandet og har fornyligt afsluttet the Senior Executive Programme på London Business School.

Lise Gronø, Kredit og Markedsrisici, 45 år, er uddannet cand. merc. og er i dag chef for Central Kreditkontor i Danske Banks hovedsæde.

Niels Erik Pedersen, Koncern Service Center, 42 år, er uddannet i Danske Banks filialnet. I dag er han stedfortræder i bankens back-office område, Retail Services, og samtidig chef for Bolig Service. Han har stor ledelses- og projekterfaring gennem mange lederjobs i bankens hovedsædefunktioner.

Peter Rostrup-Nielsen, Koncernøkonomi, 38 år, er uddannet cand. scient.pol. fra 1991. Han har været ansat i Post og Telegrafvæsenets Økonomiafdeling og blev 1999 ansat i Danske Bank. I dag er han ansat i Koncernøkonomi, hvor han er chef for Strategi, Kapitalstruktur og Rating.

Steen Søborg Andersen, Storkunder Danmark, 48 år, er bankuddannet og har suppleret med en række internationale kurser. Han er i dag ansvarlig for bankens relationer til en række større danske koncerner.

Tom Schmidt Jensen, Koncern Service Center, 47 år, er uddannet i bankens filial-net. Han har tyve års erfaring inden for det internationale område, hvor han har haft en række forskellige lederstillinger. I dag er han chef for International Payments, som har det globale ansvar for afvikling af grænseoverskridende betalinger.

Henrik Meinertz, Danske Markets, 39 år, blev ansat i Danske Bank i 1984 og har siden 1986 været i Danske Markets. Han har været trainee i bankens afdeling i New York og siden som Treasurer i Singapore. I dag er han ansvarlig for Pricing & Risk, Renteprodukter og likviditet i Danske Markets.

Jan Eggertsen, 40 år, Danske Markets, er uddannet vekselerer. Han har tidligere været ansat i Realkredit Danmark og i Nordea, hvor han var chief porteføljemanager. I 2003 blev han ansat i Danske Markets med ansvar for Fixed Income og deri-vatsalg. I 2004 blev Jan Eggertsen chef for Corporates & Institutional Sales i Danske Markets.