Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2004

Den 10. februar 2005

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 10.558 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2004.

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat steg med 14 pct. til 10.558 mio. kr. mod 9.286 mio. kr. i 2003.
  • Årets resultat pr. aktie viste en stigning på 21 pct.
  • Koncernens basisindtjening steg 21 pct. til i alt 12.682 mio. kr. mod 10.467 mio. kr. i 2003. Tab og hensættelser udgjorde -18 mio. kr. mod 1.662 mio. kr. i 2003. Den gode udvikling skyldtes gunstige økonomiske konjunkturer.
  • Basisindtægterne steg til 27.257 mio. kr. mod 26.949 mio. kr. i 2003.
  • Omkostningerne blev reduceret med 2 pct., og omkostningsprocenten blev forbedret til 53,5 fra 55,0 i 2003.
  • Beholdningsindtjeningen udgjorde 1.883 mio. kr. mod 2.569 mio. kr. i 2003.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie. Sidste år blev der udbetalt et udbytte på 6,55 kr. pr. aktie.
  • Den samlede pulje til medarbejderaktier udgør 110 mio. kr. og vil i foråret blive udbetalt til medarbejderne i form af gratisaktier.
  • Købet af Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland forventes at være godkendt af myndighederne og på plads inden udgangen af første kvartal i år.
  • Danske Bank aflægger fra 1. januar 2005 regnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. I 2005 forventes et resultat før skat på nogenlunde samme niveau som i 2004 opgjort efter IFRS.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "2004 var et godt år for koncernen. Det var præget af et højt aktivitetsniveau og fremgang på næsten alle områder. I Danmark, Norge og Sverige oplevede vi en betydelig udlånsvækst på især privatkundeområdet. Med tilpasningen af organisationen sidst på året og købet af de to irske banker er udgangspunktet for yderligere vækst meget gunstigt."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 10. februar fra kl. 14.00

Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 14.00. Præsentationen vil kunne høres på www.danskebank.com. Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.​