Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter renten opPressemeddelelse
Nationalbanken har med renteforhøjelserne 2. december, 17. februar og 3. marts forhøjet diskontoen med i alt 0,50 procentpoint og renten på indskudsbeviser med i alt 0,60 procentpoint. I den forbindelse hæver Danske Bank sine indlåns- og udlånsrentesatser med op til 0,50 procentpoint med virkning fra tirsdag den 7. marts 2006. Yderligere information om renteændringerne vil blive annonceret i dagspressen.