Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1.- 3. kvartal 2006Pressemeddelelse
Resultat i de første tre kvartaler af 2006: 9.785 mio. kr. efter skat
Danske Bank har offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2006. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab

Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 9.785 mio. kr. mod 8.951 mio. kr. i samme periode 2005. Resultatet er bedre end forventet.
  • Resultatet pr. aktie steg 10 pct. på trods af omkostninger til integrationen af de to irske banker.
  • Indtægterne steg 7 pct. til 27.435 mio. kr.
  • Omkostningsprocenten blev fastholdt på ca. 52 pct.
  • Tab på udlån viste et positivt resultat på 554 mio. kr. mod 288 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Vækst i bankudlån på 23 pct.
  • På baggrund af indtjeningen i årets første tre kvartaler opjusteres forventningen til resultatet i 2006, og årets resultat forventes nu at blive på niveau med rekordresultatet i 2005, som omfattede betydelige engangsindtægter.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Resultatet er bedre end forventet og skyldes god resultatfremgang i Bankaktiviteterne og Danske Markets. Der er fortsat stor udlåns-vækst på alle markeder, og resultatet må betegnes som robust set i lyset af de svingende kapitalmarkeder og en stor indsats i forbindelse med it-konverteringen i Irland og Nordirland. Det har alt i alt givet anledning til en opjustering af forventningen til resultatet for 2006."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Et interaktivt regnskab er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab