Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Pressemeddelelse: Resultat på 3.131 mio. kr. efter skat i første kvartal 2006

Danske Bank har offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab

Her følger udvalgte hovedpunkter:

  •  Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 3.131 mio. kr. i første kvartal 2006 mod 2.984 mio. kr. i samme periode 2005, hvilket er bedre end forventet.
  • Resultatet pr. aktie viste en stigning på 4 pct. på trods af, at der er afholdt omkostninger til integrationen af de to irske banker.
  • Indtægterne steg 13 pct. til 9.123 mio. kr.
  • Omkostningsprocenten steg fra 49,2 til 53,4.
  • Tab på udlån lå med et positivt resultat på 129 mio. kr. på stort set samme niveau som i første kvartal sidste år.
  • Vækst i bankudlån på 19 pct.
  • Northern Bank og National Irish Bank er nu fuldt it-integreret i Danske Bank koncernen, og den kommercielle relancering er påbegyndt.
  • På baggrund af resultatet opjusteres forventningerne til indtjeningen for 2006. Ses bort fra de betydelige engangsindtægter i 2005 forventes resultatet før tab på udlån nu at stige i niveauet 5 – 8 pct.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Resultatet er bedre end forventet og giver anledning til en mindre opjustering. Vi har i første kvartal haft tocifret udlånsvækst i alle bankaktiviteter. Integrationen af de to irske banker i påsken forløb godt. Relanceringen af bankerne er nu i fuld gang, og vi kan glæde os over, at markedet har taget godt mod de nye og forbedrede produkter.”

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92