Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2005

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 12.822 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2005. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

Danske Bank koncernens resultat efter skat blev bedre end forventet og udgjorde 12.822 mio. kr. mod 9.317 mio. kr. i 2004. Det er det bedste årsresultat i koncernens historie.

  • Årets resultat pr. aktie viste en stigning på 42 pct.
  • Indtægterne steg 20 pct. til 34.891 mio. kr.
  • Omkostningsprocenten blev forbedret fra 52,7 i 2004 til 52,2.
  • Tab på udlån udviklede sig fra en udgiftsførsel på 759 mio. kr. i 2004 til en indtægtsførsel på 1.096 mio. kr. i 2005.
  • Koncernens bankudlån steg 35 pct. fra 615 mia. kr. til 830 mia. kr.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie. Det svarer til i alt 6.383 mio. kr. eller 50 pct. af koncernens overskud. Sidste år blev der udbetalt et udbytte på 7,85 kr. pr. aktie.
  • Integrationen af Northern Bank og National Irish Bank forløber fortsat planmæssigt, og den forretningsmæssige udvikling er som forventet.
  • Resultatet før tab på udlån for 2006 forventes at stige moderat i forhold til 2005, når der ses bort fra betydelige engangsindtægter i 2005. Årets resultat før skat forventes at blive lavere end i 2005.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "2005 var et særligt godt år for koncernen med fremgang på alle områder. Kunderne har i stigende grad efterspurgt vores produkter og serviceydelser især i forbindelse med lån og handel med værdipapirer. Det gode resultat skyldes et højt aktivitetsniveau – ikke kun i Danmark, men også i Sverige, Norge, Nordirland og Irland. Også i 2006 forventes en god forretningsmæssig udvikling."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 9. februar fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 14.00.