Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 1. halvår 2006

Den 10. august 2006

Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 6.087 mio. kr. efter skat
Danske Bank har offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2006. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab
Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 6.087 mio. kr. mod 5.984 mio. kr. i første halvår 2005. Resultatet er på niveau med forventningerne.
  • Fremgangen i resultatet i Bankaktiviteterne og Danske Markets var større end forventet.
  • Resultatet pr. aktie steg 2 pct., selvom der i perioden blev afholdt integrationsomkostninger.
  • Indtægterne steg 6 pct. til 17.790 mio. kr.
  • Omkostningsprocenten steg fra 51,6 til 54,7.
  • Tab på udlån blev et positivt resultat på 443 mio. kr. mod 225 mio. kr. i første halvår 2005.
  • Koncernens bankudlån steg fra ultimo juni 2005 med 130 mia. kr. til 699 mia. kr. ultimo juni 2006 svarende til en stigning på 23 pct.
  • Negativt investeringsafkast i Danica Pension medførte udskydelse af indtægtsførsel af risikotillæg.
  • På baggrund af resultatet i første halvår fastholdes forventningen samlet set til resultatet for 2006.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: ”Regnskabet for de to første kvartaler viser et tilfredsstillende resultat. Den underliggende økonomi i de samfund, hvor banken er aktiv, er fortsat sund, og det afspejler sig i resultatet. Bankforretningen går godt både i Danmark og i udlandet, og vi oplever stor vækst i udlånet på alle markeder”.

Kontaktpersoner:
Torsdag den 10. august fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Halvårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 14.00. Præsentationen kan følges live på www.danskebank.dk/regnskab. Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.​