Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter renten op

Pressemeddelelse

Efter at Nationalbanken har forhøjet diskontoen og indskudsbevisrenten den 9. marts og 7. juni 2007 med i alt 0,50 procentpoint, hæver Danske Bank sine rentesatser med virkning fra mandag den 11. juni 2007. Indlåns- og udlånsrentesatserne hæves med op til 0,50 procentpoint.

For de kundepakker, der blev introduceret den 15. maj 2007, hæves udlån med 0,25 procentpoint og indlån med op til 0,50 procentpoint.

Danske Højrente og Danske Netopsparing hæves med 0,25 procentpoint til 4,25 pct.

Danske Prioritet følger indskudsbevisrenten og hæves automatisk med 0,25 procentpoint
den 7. juni 2007.

Yderligere information om renteændringerne vil blive annonceret i dagspressen.