Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 1. halvår 2007

Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 7.629 mio. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort halvårsrapport for første halvår 2007. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter. Udviklingen skal ses i forhold til proformatal for første halvår 2006:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat steg 11 pct. til 7.629 mio. kr. mod 6.875 mio. kr. i første halvår 2006, hvilket er bedre end forventet.
    Forventningerne til årets resultat opjusteres, og der forventes samlet set et resultat efter skat på niveau med proformatal for 2006.
  • Indtægterne steg 12 pct. til 22.597 mio. kr. Fremgangen skyldes en god udvikling i handelsindtægter, i samtlige bankaktiviteter og i forsikringsaktiviteterne.
  • Nettorenteindtægterne steg 11 pct. til 11.777 mio. kr.
  • Omkostningsprocenten var uændret på 55 pct. Omkostningerne steg 13 pct. - primært på grund af planlagte udgifter til integration af bankerne i Finland og Irland og på grund af engangsomkostninger. Ses bort fra disse var den underliggende omkostningsstigning på kun 3 pct. For hele året forventes en underliggende omkostningsstigning på 0-1 pct.
  • Tab på udlån udgjorde 5 mio. kr. mod et positivt resultat på 477 mio. kr. i første halvår 2006. Alle markeder er fortsat præget af gunstige økonomiske konjunkturer.
  • Koncernens udlån steg fra ultimo juni 2006 med 169 mia. kr. til 1.591 mia. kr, svarende til en stigning på 12 pct. De udenlandske enheder stod for 56 pct. af den samlede udlånsvækst i bankaktiviteterne.
  • Integrationen af Sampo Bank følger tidsplanen.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler:
"Det har været et travlt halvår i hele koncernen. Vi har udviklet nye produkter, der er blevet rigtig godt modtaget af vores kunder. I Danmark og Sverige har kunderne for eksempel fået adgang til nye online- og opsparingsprodukter, som de virkelig har taget til sig. Vi har i det hele taget haft god vækst på alle markeder, og koncernen står konkurrencemæssigt stærkt. Her i første halvår har vi også gennemført sammenlægningen af BG Bank og Danske Bank. Det er forløbet glat og er blevet godt modtaget af kunderne. I Finland og Baltikum har aktiviteterne været præget af integrationen, der kører helt efter planen."

Kontaktpersoner:
Torsdag den 9. august fra kl. 14.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Et interaktivt regnskab er tilgængeligt på www.danskebank.com/regnskab