Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regnskab 1.-3. kvartal 2007

Pressemeddelelse: Resultat i de første tre kvartaler af 2007: 11.306 mio. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort kvartalsrapport for de første tre kvartaler af 2007. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter. Udviklingen skal ses i forhold til proforma tal for 2006.

  • Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 11.306 mio. kr. mod 11.180 mio. kr. i samme periode 2006. Resultatet er som forventet på trods af den betydelige finansielle uro i tredje kvartal 2007.
  • Forventningerne til årets resultat fastholdes. Der forventes samlet set et resultat efter skat på niveau med 2006.
  • Nettorenteindtægterne steg 10 pct. til 18.008 mio. kr.
  • Indtægterne i alt steg 8 pct. til 33.839 mio. kr.
  • Omkostningerne steg 12 pct. – primært på grund af planlagte udgifter til integration af bankerne i Finland og Irland. Ses bort fra disse var den underliggende omkostningsstigning på 3 pct. Omkostningsprocenten er på 55.
  • Tab på udlån udgjorde 260 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2007 mod en indtægt på 545 mio. kr. i samme periode sidste år. Kreditkvaliteten er fortsat stærk.
  • Koncernens likviditets-back-up-faciliteter over for internationale investeringsselskaber har en god underliggende kreditkvalitet. Den samlede eksponering udgjorde 58 mia. kr. ultimo september 2007, svarende til ca. 2 pct. af koncernens samlede balance, og er i tredje kvartal 2007 reduceret med 3 mia. kr.
  • Koncernens udlån steg med 13 pct. til 1.655 mia. kr. fra ultimo september 2006 til ultimo september 2007. De udenlandske enheder stod for 56 pct. af udlånsvæksten og udviser fortsat god fremgang i rentabiliteten. Væksten i tredje kvartal 2007 udgjorde 4 pct.
  • Integrationsprocessen med Sampo Bank følger tidsplanen.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Indtjeningen er robust trods uroen på kredit- og likviditetsmarkederne. Det skyldes ikke mindst, at koncernen er aktiv på mange markeder, og at vi oplever en stigende rentabilitet på de udenlandske bankaktiviteter. Også i tredje kvartal har vi oplevet stor udlånsvækst på alle markeder’".

Med venlig hilsen
Danske Bank

Steen Reeslev
 
Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92