Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009

Pressemeddelelse: Resultat på 1,3 mia. kr. efter skat i de første tre kvartaler 2009

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2009. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter: 

  • Danske Bank koncernen opnåede et resultat efter skat på 1,3 mia. kr. Resultatet er samlet set lidt bedre end forventet og acceptabelt under de vanskelige samfundsøkonomiske forhold.

  • De samlede indtægter på 45,9 mia. kr. er særdeles tilfredsstillende og 48 pct. højere end samme periode sidste år. Fremgangen er især skabt af et exceptionelt godt resultat i Danske Markets. Koncernens hovedindtægtskilde – bankaktiviteterne – viste desuden en solid fremgang i nettorenteindtægterne.

  • Omkostningerne udviklede sig som forventet og blev reduceret med 2 pct., når der ses bort fra nedskrivninger på goodwill på 1,4 mia. kr. i 2. kvartal vedrørende aktiviteter i Baltikum og garantiprovision til den danske stat på 1,9 mia. kr. (Bankpakke I).

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde i alt 20,7 mia. kr. Nedskrivningsniveauet er højt og afspejler de svære markedsmæssige betingelser særligt i Danmark, Irland og Baltikum. Trenden for nedskrivninger har dog været aftagende gennem 2009. Nedskrivningerne består hovedsageligt af 10,3 mia. kr. på små og mellemstore virksomheder, 2,3 mia. kr. vedrørende porteføljenedskrivninger på primært finansielle modparter og 1,5 mia. kr. vedrørende bankens andel af Bankpakke I.

  • Koncernen har gennem året støttet op om sine kreditværdige kunder. I alt er der foretaget nye udlån inklusive fornyelser til virksomheder og private i Danmark for henholdsvis 35 mia. kr. og 22 mia. kr. i 2009. I 3. kvartal er 89 pct. af låneansøgningerne fra virksomheder blevet bevilget. For privatkunder er det 92 pct. af låneansøgningerne.

  • Koncernens kernekapital- og solvensprocent er i løbet af 2009 øget til henholdsvis 12,6 og 16,3 via tilførsel af 26 mia. kr. i ny hybrid ansvarlig lånekapital fra den danske stat i første halvår 2009 og en styrkelse af kernekapitalen via resultatet på 3,5 mia. kr.

  • I 4. kvartal forventes et uændret aktivitetsniveau med nettorente- og gebyrindtægter på nogenlunde samme niveau som i 3. kvartal. Resultatet af de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder vil i høj grad afhænge af markedsforholdene og kursniveauerne ultimo året. På grund af den generelle økonomiske udvikling forventes også høje nedskrivninger på udlån i 4. kvartal.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: ’’Vi begynder at se tegn på, at samfundsøkonomien stabiliserer sig. Koncernens fokus er nu at sikre, at vores eksisterende og nye kunder kommer bedst muligt gennem en periode med lav vækst”.
 

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Se Danske Banks interaktive regnskab på: www.danskebank.com/interaktivtregnskab

Der holdes telekonference den 3. november 2009 kl. 14.30. Telekonferencen kan følges direkte  på på www.danskebank.com