Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank nedsætter renten

Pressemeddelelse: Danske Bank nedsætter renten

Som følge af Nationalbankens nedsættelse af indskudsbevisrenten pr. henholdsvis den 8. juni med 0,20 procentpoint, den 14. august med 0,10 procentpoint og den 28. august med 0,10 procentpoint, sænker Danske Bank renten på variabelt forrentede udlån og indlån med op til 0,40 procentpoint.

Renteændringen træder i kraft den 7. september 2009.

Udlån, der aftalemæssigt er relateret direkte til Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente, nedsættes med 0,10 procentpoint med virkning fra den 28. august 2009. Disse udlån er allerede nedsat med 0,20 procentpoint pr. den 8. juni og med 0,10 procentpoint pr. den 14. august. Det drejer sig bl.a. om Danske Prioritet og Danske Prioritet Plus.
 

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktperson:
Underdirektør Henrik Søndergaard Frederiksen,
telefon 45 14 03 57, mobil 23 24 10 93