Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Opdateret resultat af EU’s kapitaltest

Opdateret EBA kapitaltest

Danske Bank offentliggør på foranledning af EBA (The European Banking Authority) en opdatering af den kapitaltest, banken i december 2011 deltog i sammen med 70 andre eu-ropæiske banker.

EBA har fastsat grænsen for, om bankerne består testen til minimum 9% i core tier-1 kapi-tal. Pr. 30. juni 2012 er Danske Banks core tier-1 kapital beregnet til 14,3%. Det er en for-bedring fra de 13,8%, banken indgik med i testen i december 2011. Danske Bank ligger dermed fortsat et godt stykke over EBAs grænse.

Resultatet af EBAs kapitaltest er vedlagt som bilag og vil fremgå af bankens hjemmeside www.danskebank.com/IR.

”Testen fra EBA bekræfter atter, at Danske Bank har et stærkt kapitalgrundlag, og vi er fortsat blandt de bedst kapitaliserede banker i Europa” siger Henrik Ramlau-Hansen, øko-nomidirektør i Danske Bank.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
IR chef Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92 / 25 27 25 41
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68

Bilag