Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks regnskabsrapportering

Danske Banks regnskabsrapportering vil fremover afspejle den forretningsgennemgang og de organisatoriske ændringer, vi har annonceret i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår 2015 og selskabsmeddelelse nr. 48 af 19. november 2015.

Det betyder, at rapporteringen afspejler følgende:

  • Etablering af en Wealth Management enhed, der omfatter Danica Pension, Danske Capi-tal, Private Banking aktiviteter (Danmark, Finland, Sverige, Norge og Luxembourg) og Danske Forvaltning (Danmark), og som indgår i regnskabsrapporteringen som en selvstændig enhed.
  • Danske Bank i Nordirland indgår som en selvstændig forretningsenhed, hvor det tidligere var en del af Personal Banking og Business Banking.
  • Reklassifikation af indtægter fra Equity Finance i Corporate & Institutions fra handelsindtægter til nettogebyrindtægter.

Ændringerne i regnskabsrapporteringen har virkning fra og med første kvartal 2016. Korrigerede sammenligningstal for 2014 og 2015 kan ses på Danske Banks IR-site under ”Genveje for analytikere og investorer”.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.