Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016

Resultat på 14,3 mia. kr. efter skat og egenkapitalforrentning på 12,6 pct. Forventningerne opjusteres, primært på grund af handelsindtægterne, der er højere end forventet.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Set i lyset af de vanskelige markedsvilkår med lave renter, lav vækst og svag efterspørgsel har vi opnået tilfredsstillende resultater i de første tre kvartaler af 2016. Den høje kundeaktivitet i Corporates & Institutions førte til en stigning i handelsindtægterne i tredje kvartal, som mere end opvejede effekten af de udfordrende markedsvilkår og endnu engang beviste styrken ved vores diversificerede forretningsmodel. Løbende effektivitetsforbedringer vil fortsat være en vigtig del af vores svar på de svære markedsvilkår.

Vores kapitalgrundlag forblev solidt, ligesom den underliggende forretning fortsat er robust. Det ses blandt andet i et øget forretningsomfang, en god kundetilgang og større kundetilfredshed, der er resultatet af vores bestræbelser på at blive en mere kundefokuseret, enkel og effektiv bank."

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2016 mod 1.-3. kvartal 2015

 • Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2016 et resultat efter skat på 14,3 mia. kr., hvilket er en forbedring på 9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Trods vanskelige makroøkonomiske vilkår med meget lave renter og lav økonomisk vækst er den underliggende forretning robust. Resultatet var positivt påvirket af høj kundeaktivitet i Corporates & Institutions.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 12,6 pct. mod 11,5 pct. i 1.-3. kvartal 2015.
 • Indtægter i alt udgjorde 35,1 mia. kr. og steg 3 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2015 som følge af højere handelsindtægter og øvrige indtægter.
  • Nettorenteindtægterne udgjorde 16,2 mia. kr. og var 1 pct. højere end i samme periode sidste år. Udlånsvækst og lavere fundingomkostninger opvejede presset på marginalerne som følge af de lave renter.
  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 10,2 mia. kr. og faldt 8 pct. Konverteringsaktiviteten faldt til et mere normalt niveau sammenlignet med samme periode sidste år, og uroen på de finansielle markeder førte til lavere kundeaktivitet på investeringsområdet.
  • Handelsindtægterne udgjorde 6,3 mia. kr. og steg 17 pct. De udviklede sig positivt i 2. og især i 3. kvartal.
  • Øvrige indtægter udgjorde 2,4 mia. kr. og steg 51 pct. – primært på grund af salg af ejendomme i 1. kvartal 2016 og positive kursreguleringer af aktier i associerede selskaber.
 • En stram omkostningsstyring betød, at driftsomkostningerne faldt 4 pct. til 16,0 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2015, og omkostningsprocenten blev forbedret til 48,3 trods høj kundeaktivitet.
 • Nedskrivninger på udlån udgjorde 157 mio. kr. og lå fortsat på et lavt niveau som følge af stabile makroøkonomiske forhold. Dog steg nedskrivninger relateret til oliebranchen på grund af ugunstige markedsvilkår for denne branche.
 • Det samlede udlån steg 5 pct., og det samlede indlån steg 6 pct. i 1.-3. kvartal 2016 i forhold til samme periode 2015.

Solidt kapitalgrundlag
Danske Banks kapitalgrundlag er solidt med en solvensprocent på 21,0 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 15,8 pct. mod hhv. 21,0 pct. og 16,1 pct. ultimo 2015. Danske Banks Liquidity Coverage Ratio (LCR) var på 137 pct. ultimo september 2016.

Den 4. februar 2016 igangsatte vi et aktietilbagekøbsprogram på 9 mia. kr. Ultimo september 2016 havde vi tilbagekøbt aktier for 5,9 mia. kr.

Forventninger til året opjusteres
Vi forventer nu et resultat for 2016, der er højere end resultatet før nedskrivninger på goodwill for 2015. Opjusteringen skyldes primært, at handelsindtægterne er højere end forventet.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

Telekonferencen 
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30. Du kan følge en live webcast fra telekonferencen (kun på engelsk). 

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab.

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu