Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder hybrid kernekapital DKK-markedet

Vi henviser til pressemeddelelse af 14. november 2016. Efter drøftelser med institutionelle investorer om den planlagte obligationsudstedelse i form af hybrid kernekapital (additional tier 1 capital under CRR) har banken besluttet at udstede obligationer for 3 mia. kr.

Obligationerne udstedes den 23. november 2016 med en variabel rente på 3M CIBOR + 4,75 % p.a. Første rentebetalingsdag er den 23. februar 2017. Løbetiden er uendelig, men banken kan førtidsindfri lånet til kurs pari på rentebetalingsdagen i november 2021 og på enhver rentebetalingsdag derefter.

Obligationerne optages til notering på Nasdaq Copenhagen.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til europæiske kapitalkrav for banker.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.