Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank har solid margin til kapitalkrav i europæisk stresstest

Danske Bank har sammen med 50 andre europæiske banker i løbet af foråret 2016 deltaget i en fælles europæisk stresstest på foranledning af EBA (European Banking Authority). Formålet med stresste-sten er at vurdere sundheden i den europæiske banksektor og de enkelte bankers evne til at absorbere tab i forskellige økonomiske scenarier. Testen viser, at Danske Bank har en solid margin i forhold til kapitalkravene.

Udgangspunktet for stresstesten er risiko- og regnskabsoplysninger pr. ultimo 2015, og stresstesten indeholder to makroøkonomiske scenarier for perioden 2016-2018 – et basisscenarie og et stresset scenarie.

Som resultat af stresstesten opgøres Danske Bank-koncernens egentlige kernekapitalsprocent ultimo 2018 til 17,7 pct. og 14,0 pct. i henholdsvis basis- og stressscenariet. Danske Bank-koncernens sam-lede kapitalprocent opgøres ultimo 2018 til 22,7 pct. og 18,9 pct. i henholdsvis basis- og stressscena-riet.

Overdækning på over 30 mia. kr. under stress
En egentlig kernekapitalprocent ultimo 2018 på 14 pct. svarer til en overdækning på 3,7 pct. i forhold til gradvist indfasede kapitalkrav. En samlet kapitalprocent på 18,9 pct. svarer til en overdækning på 3,9 pct. eller godt 30 mia. kr.

I forhold til fuldt indfasede CRR/CRD4 krav udgør overdækningen i den egentlige kernekapitalpro-cent og den samlede kapitalprocent henholdsvis 2,5 pct. og 1,1 pct.

Resultaterne af Danske Banks stresstest er tilgængelige på danskebank.com/stresstest

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontakt 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.