Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank accepterer bøde på 9 mio. kr. i Flexinvest Fri-sagen

Den 14. november 2019 modtog Danske Bank A/S en sigtelse for overtrædelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

I den forbindelse har Danske Bank i dag accepteret at betale en bøde på 9 mio. kr.

”Som forventet har vi modtaget en bøde i sagen, som vi accepterer. Vores kunder skal kunne stole på, at vi varetager deres interesser og giver dem korrekt og tilstrækkelig information og rådgivning. Vi har derfor kontaktet alle berørte kunder og har kompenseret over 99 pct. af dem. Vi har taget en række initiativer for at rette op på problemet og sikre, at det ikke sker igen,” udtaler Chris Vogelzang, administrerende direktør i Danske Bank.

Sagen handler om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank har som tidligere oplyst konstateret, at kunder, der investerede i produktet i en bestemt periode mellem 2017 og 2018, har betalt et for højt aftalegebyr som følge af forkerte ledelsesmæssige beslutninger. Danske Bank orienterede Finanstilsynet i oktober 2018 efter, at Danske Banks interne kontrolfunktion blev bekendt med problemstillingen, og i august 2019 modtog Danske Bank en række påbud som følge af Finanstilsynets undersøgelse af sagen.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.