Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Omkring 900 kunder kompenseres som en del af Flexinvest Fri-sagen

Danske Bank igangsatte som tidligere kommunikeret gennemgang af bankens investeringsprodukter i forbindelse med Flexinvest Fri-sagen for at afdække, om der var lignende udfordringer med andre produkter.

Gennemgangen har indtil videre vist, at der fra 1. februar 2017 til 5. juli 2018 var en lignende udfordring med forventet negativt nettoafkast i nogle af lavrisikostrategierne i pasningsløsningen Danske Porteføljepleje, som kunderne ikke blev informeret tilstrækkeligt om.

Danske Bank begynder i dag at informere de berørte nuværende og tidligere kunder og vil naturligvis kompensere dem. Der er primært tale om Private Banking-kunder i Danmark.

Direktør for Private Banking Danmark, Bente Nielsen, udtaler:

Vores gennemgang viser, at omkring 900 kunder ikke modtog tilstrækkelig information om de forventede negative nettoafkast i de berørte lavrisikostrategier. Det undskylder vi og kompenserer naturligvis de berørte kunder.

Dette er en del af Flexinvest Fri-sagen, hvor der i 2017 blev taget en række ledelsesmæssige beslutninger i forbindelse med implementeringen af ny lovgivning (MiFID II). Vi har baseret på konklusionerne fra Flexinvest Fri-undersøgelsen i 2019 ændret vores procedurer for, hvordan og hvornår vi informerer kunder, hvis deres strategi nærmer sig et forventet negativt afkast, for at undgå at noget lignende kan ske igen.

Danske Bank er i gang med at beregne de enkelte kunders kompensation og få afklaret de skattemæssige konsekvenser. Vi kontakter kunderne med oplysning om kompensationen, så snart dette er afklaret. Vi forventer, at den samlede kompensation vil være mellem 80 mio. kr. og 100 mio. kr.

Danske Bank er i fortsat dialog med relevante myndigheder om denne sag.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.