Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar til Finanstilsynets politianmeldelse af Danske Bank A/S for overtrædelser af markedsmisbrugsforordningen

Finanstilsynet gennemførte sidste år en inspektion af Danske Banks markedsovervågningsfunktion og udstedte 6. december 2019 en række påbud. Siden da har banken taget en række initiativer for at sikre, at påbuddene efterleves. Samtidig iværksatte Finanstilsynet yderligere undersøgelser, der nu har ført til, at Finanstilsynet har politianmeldt banken for overtrædelser af markedsmisbrugs-forordningen grundet utilstrækkelig markedsovervågning og modsatrettede handler.

Philippe Vollot, Chief Compliance Officer, udtaler: ”Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi har ikke haft en tilstrækkelig markedsovervågning, og vi har derfor siden 2019 investeret betydeligt i at styrke systemerne og kontrollerne i tæt dialog med Finanstilsynet. De såkaldte modsatrettede handler skyldtes mangelfulde procedurer, og vi har indført nye kontroller for at undgå, at noget lignende sker igen. De enkelte handler havde en reel købs- eller salgsinteresse (rebalancering af porteføljer), og vi har ikke fundet nogen tegn på forsætlige handlinger eller på, at kunder eller markedsdeltagere har lidt skade.

Danske Bank samarbejder fuldt ud med myndighederne, men kommenterer ikke på politianmeldelsen, så længe politiet undersøger sagen.

Et sammendrag af politianmeldelsen er offentliggjort på finanstilsynet.dk

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.