Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

For yderligere at reducere risikoen for overopkrævning sætter Danske Bank 17.000 kunders inkassosager i bero

For yderligere at reducere risikoen for overopkrævning sætter Danske Bank omkring 17.000 kunders inkassosager i bero, indtil de er blevet gennemgået. Det sker i forlængelse af den igangværende indsats for at rette op på de fejl, der er konstateret i vores gældsinddrivelsessystem.

Der er tale om de sager, hvor der er afdraget 60 pct. eller mere af hovedstolen, og hvor der derfor er størst risiko for, at kunderne bliver opkrævet for meget, inden sagerne når at blive gennemgået. Inddrivelsen genoptages, når den enkelte sag er gennemgået og eventuelle fejl er rettet. Herudover vil der desuden ikke blive tilskrevet renter i den periode, hvor sagen er sat i bero.

Da vi ved, at mange kunder ønsker at betale deres inkassogæld af hurtigst muligt, vil inddrivelsen fortsætte for de 35.000 kunder, som har påbegyndt tilbagebetaling, men har tilbagebetalt mindre end 60 pct. af den oprindelige hovedstol, og hvor risikoen for overopkrævning dermed er meget lille. Selvom inddrivelsen opretholdes, vil der heller ikke i disse sager blive tilskrevet renter, før gennemgang har fundet sted.

For at sikre størst mulig valgfrihed kan kunder, hvis inkassosager sættes i bero, vælge at fortsætte betalingen. Ligeledes kan kunder, hvor inddrivelsen som udgangspunkt opretholdes, vælge at sætte betalingerne i bero, indtil sagen er gennemgået.

”Vi har allerede taget en række initiativer for at rette op på de fejl, som dataproblemerne i vores inkassosystem har medført, og som desværre har eksisteret i mange år, uden at være blevet håndteret tilfredsstillende tidligere. Vi har også gjort det klart, at alle kunder, der har betalt for meget, vil blive kompenseret fuldt ud. Men jeg kan godt forstå, hvis situationen har skabt usikkerhed hos kunderne. Derfor sætter vi nu de sager, hvor der er højest risiko for overopkrævning, i bero og giver også de kunder, hvor risikoen er lav, samme mulighed, samtidig med at vi stopper tilskrivning af renter på sager, der ikke er gennemgået. Vi beklager dybt vores fejl og den usikkerhed, det har medført for vores kunder, og vi gør vores bedste for hurtigst muligt at rette op på det,” siger administrerende direktør Chris Vogelzang.

Ændringerne vil træde i kraft med udgangen af denne måned, og alle berørte kunder vil blive kontaktet direkte.

Som tidligere oplyst vil alle disse sager blive gennemgået og kunderne kompenseret senest juli 2021. Vores fokus er på at sikre, at dette samt andre relaterede problemstillinger, som identificeres, bliver håndteret og løst.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.