Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank undersøger frivillige underskudshandler via home i perioden 2013-2019

Danske Bank har løbende kontaktet kunder, som har været berørt af fejlene i bankens inkassosystem – en sag, der tidligere har været omtalt i medierne. Som led i dette arbejde har banken sendt brev til indtil videre knap 400 identificerede kunder for at oplyse dem om, at der kan være begået fejl i forbindelse med de ejendomshandler, som de indgik aftale om med Danske Bank eller Realkredit Danmark mellem 2013 og 2019 for at tilbagebetale deres gæld.

Det skyldes, at man under oprydningen i Danske Banks inkassosystem har fundet frem til, at der i denne periode var en praksis i Danske Bank om at forhandle salærer med ejendomsmæglere i forbindelse med denne type såkaldte frivillige underskudshandler – bare ikke med home. Denne praksis kan have resulteret i, at nogle kunder har betalt for højt salær til home for at sælge deres ejendom.

Det er en fuldstændig uacceptabel praksis, som aldrig burde have eksisteret i banken. Vi beklager den og er ved at undersøge, hvordan den opstod. Vi er samtidig ved at undersøge, om den har resulteret i, at nogle kunder har betalt for høje salærer til home. Hvis det er tilfældet, vil vi selvfølgelig kompensere de kunder,” siger Thomas Mitchell, der er Danske Banks privatkundechef i Danmark.

Samtidig med at undersøge, om nogle af de knap 400 modtagere af brevet har betalt for højt salær til home, fortsætter Danske Bank med at gennemgå alle øvrige relevante sager med den slags ejendomshandler i perioden 2013-2019 for at finde frem til yderligere sager, hvor home blev brugt som mægler. I takt med at Danske Bank finder disse sager, vil de pågældende kunder også modtage brev fra banken, og deres sager vil ligeledes blive undersøgt med henblik på at fastslå, om de skal kompenseres.

Det kræver en manuel gennemgang af hver eneste sag i tidsperioden, hvilket tager tid, men Danske Bank forventer at have kontaktet alle relevante kunder senest i første kvartal af 2021.

Personer, der har indgået aftaler med Danske Bank eller Realkredit Danmark for at tilbagebetale deres gæld og i den forbindelse har solgt en ejendom via home mellem 2013-2019, er velkomne til at kontakte Danske Bank på +45 45 12 93 10.Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.