Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank beklager uacceptabel forretningsgang i inkassosagen

TV2 og Berlingske Tidende har sat fokus på forhold vedrørende mæglersalærer i ejendomsmæglerkæden home og en instruks i Danske Bank om brug af home i forbindelse med salg af boliger i situationer, hvor kunderne havde svært ved at tilbagebetale deres gæld.

Sagen er en udløber af sagen om fejlbehæftet gældsinddrivelse, som Danske Bank gennem længere tid har været i gang med at undersøge og rette op på, og den er også omfattet af de svar, banken har givet Finanstilsynet og offentliggjort. Her fremgår det ligeledes, at den omtalte instruks blev ændret i juli 2019.

”Det er et af de elementer, vi er i gang med at undersøge og rette op på som led i sagen om gældsinddrivelse. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at der har været en sådan instruks. Vi er ved at undersøge, om den faktisk har ført til, at nogen kunder har betalt for meget, og hvis det er tilfældet, vil vi naturligvis sørge for, at de kunder bliver kompenseret,” siger Thomas Mitchell, Danske Banks chef for privatkunder i Danmark.

Sagen kort:
Som en del af den gennemgang, Danske Bank har foretaget af området for gældsinddrivelse, har vi i foråret 2019 også konstateret en problemstilling relateret til såkaldte frivillige underskudshandler, hvor kunder indgår en aftale om at sælge deres bolig for at tilbagebetale gæld til banken.

Omdrejningspunktet er en instruks, i henhold til hvilken medarbejdere i Danske Bank blev opfordret til at undlade at genforhandle mæglersalærer fra home, mens de øvrige ejendomsmægleres salærer ikke var undtaget. Danske Bank undersøger fortsat sagen, men de foreløbige undersøgelser tyder ikke på, at home kendte til instruksen, og den potentielle interessekonflikt blev stoppet i juli 2019. Som en del af undersøgelserne kigger banken også på, om der er kunder, som har betalt for meget, og disse vil i givet fald blive kompenseret.

 

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.