Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank afskediger 257 som led i annonceret omkostningsplan

Danske Bank har i dag afskediget 257 medarbejdere på tværs af organisationen som en del af bankens 2023-plan om at reducere omkostningerne og blive en enklere og endnu mere konkurrencedygtig bank.

Ud over afskedigelserne har 261 medarbejdere i Danmark søgt om og fået en aftale om frivillig fratrædelse og forlader banken i de kommende måneder. Både afskedigelser og de frivillige fratrædelser er en del af den nedlæggelse af op mod 1.600 stillinger over en periode på 6-12 måneder, som Danske Bank kommunikerede i oktober.

Det er aldrig nemt at tage afsked med dygtige og kompetente kolleger, og vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe de berørte medarbejdere bedst muligt videre. Vi er i gang med en stor omstilling for at tilpasse os til de strukturelle forandringer, som den finansielle sektor oplever. Det kræver, at vi reducerer vores omkostninger betydeligt, og der kommer vi desværre ikke uden om afskedigelser. Vi kigger fortsat bredt på alle omkostninger og tiltag for at reducere antallet af afskedigelser, ligesom vi vil have stort fokus på at gennemføre stillingsnedlæggelserne så respektfuldt og betænksomt som muligt,” siger Karsten Breum, koncerndirektør i Danske Bank med ansvar for HR.

Ud af de 257 afskedigelser vil 155 være i Danmark, 26 i Norge, 35 i Sverige og 41 i Finland.

Kasselukninger i Danske Banks filialer
Brugen af kasserne i Danske Banks filialer er faldet markant gennem mange år. Over de seneste fem år er antallet af kassetransaktioner faldet med to tredjedele. Udviklingen er drevet af, at kunderne foretrækker at klare de daglige bankforretninger i net- og mobilbanken, via betalingsservice eller med kort og mobil, og corona-pandemien har forstærket den tendens yderligere.

Danske Bank har på baggrund af de markante ændringer i kundernes brug af banken og som et led i bankens fokus på at reducere omkostninger besluttet, at de fleste af bankens resterende kasser i Danske Banks filialer nedlægges pr. 8. februar 2021. Der vil fortsat være kassefunktion i hver af landets fire største byer, København (Nørreport Afdeling), Aarhus, Odense og Aalborg. Der vil også stadig være mulighed for at veksle valuta i Københavns Lufthavn, og der vil fortsat være deltidsåben kassebetjening på Bornholm (Rønne Afdeling).

Omkostningerne til at drive kasserne er ganske enkelt blevet for store i forhold til behovet. For at sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt til fordel for vores kunder, har vi derfor besluttet at lukke de fleste af de tilbageværende kasser. Vi har løbende lukket kasser i vores filialer, så vi har gode erfaringer med at hjælpe de efterhånden relativt få kassekunder med gode, alternative løsninger,” siger Thomas Mitchell, chef for privatkunder i Danske Bank.Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.