Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank nedlægger 400 stillinger og afskediger omkring 230 medarbejdere på tværs af koncernen

Som følge af behov for at reducere omkostningerne nedlægger Danske Bank 400 stillinger. Det har ikke været muligt at finde andre job i banken til alle berørte medarbejdere. Derfor opsiges omkring 230 medarbejdere på tværs af koncernen.

Danske Bank nedlægger 400 stillinger primært i hovedsæde- og stabsfunktioner på tværs af koncernen. Da det ikke er lykkedes at finde anden beskæftigelse til alle berørte medarbejdere i banken, opsiges omkring 230 medarbejdere, heraf ca. 120 i Danmark, ca. 60 i Finland, ca. 44 i Litauen, mens det for henholdsvis Sverige og Norge er under 10. Som tidligere meldt ud, vil 60 medarbejdere i Danmark i de kommende måneder også stoppe via frivillige fratrædelser.

Karsten Breum, chef for HR i Danske Bank, udtaler: ”I dag nedlægger vi 400 stillinger på tværs af koncernen, samtidig med at vi tager en række initiativer, der justerer og forenkler dele af vores organisation. Da det ikke har været muligt at finde andre job til alle berørte medarbejdere, afskediger vi omkring 230. Det er ikke nemt at sige farvel til dygtige og dedikerede medarbejdere, men det er desværre en nødvendig del af vores bestræbelser på at reducere omkostningerne for at sikre, at vi også fremover er konkurrencedygtige.”

Nedlæggelsen af stillinger er en del af den plan, som Danske Bank har fremlagt frem mod 2023, som udover væsentlige omkostningsreduktioner bl.a. indebærer store investeringer i øget digitalisering.

”Vi ser på alle omkostninger på tværs af organisationen. I den forbindelse er vi også nødt til at se på antallet af medarbejdere. Derfor indførte vi bl.a. sidste år et ansættelsesstop, og i januar åbnede vi for frivillige fratrædelser til medarbejdere i visse dele af organisationen i Danmark,” udtaler Karsten Breum.

Kundevendte funktioner er ikke berørt af stillingsnedlæggelserne, bortset fra i Finland, hvor banken er i gang med en omstrukturering af filialnettet. Regulatoriske funktioner er heller ikke omfattet.

Danske Bank

 

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.