Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport for 1. kvartal 2021: Solid start på året 

Resultatet på 60 sekunder

De nordiske økonomier har klaret sig godt igennem anden bølge af pandemien

De nordiske økonomier har klaret sig godt igennem den anden bølge af pandemien i 1. kvartal. Boligmarkederne i de nordiske lande fastholdt også de gode takter. Generelt nød økonomierne fortsat godt af de offentlige hjælpepakker, hvilket dog også gav et fald i kreditefterspørgslen.

Der var ingen mærkbar forringelse af kreditkvaliteten, som således forblev stærk, og nedskrivningerne nærmer sig et normaliseret niveau.

Sammen med en stærk likviditetsposition betyder det, at vi fortsat er godt rustede til hjælpe vores kunder med at håndtere den økonomiske usikkerhed. Opsvinget i Danmark og de øvrige nordiske lande forventes at øge kundeaktiviteten og kreditefterspørgslen i anden halvdel af året. Det forventes dermed at påvirke vores indtægter positivt, selvom vi forventer at se en stigning i antallet af konkurser.Gode resultater på både indtægts- og omkostningssiden

Vores diversificerede og robuste forretningsmodel viste fortsat sit værd i det nuværende marked med pres på udlånsmarginalerne og lave renter. Der var således en positiv udvikling i indtægterne, der steg 17 pct. Derudover betød den gode kundeaktivitet, at udlånet steg 3 pct. Idet omkostningerne samtidig faldt 2 pct., betød det en forbedret rentabilitet, og egenkapitalforrentningen steg således fra -3,8 pct. i 1. kvartal 2020 til 7,5 pct. i 1. kvartal i år.

Nettorenteindtægterne var positivt påvirket af udlånsvæksten i de nordiske lande og vores pristiltag på indlån, som trådte i kraft i starten af året. Effekten blev dog delvist udlignet af blandt andet et fortsat faldende bankudlån til privatkunder som følge af kundernes omlægning af banklån til realkreditlån, et øget omfang af tilbagebetalte banklån i 1. kvartal og et fald i kreditefterspørgslen blandt erhvervskunderne.

Nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne klarede sig godt i 1. kvartal takket være høj kundeaktivitet på kapitalmarkederne, gunstige vilkår på de finansielle markeder og en god udvikling i aktiver under forvaltning. Blandt de mange transaktioner i kvartalet deltog vi i en aktieudstedelse for Tryg på 37 mia. kr., som var den største aktiekapitalforhøjelse nogensinde i de nordiske lande.

I overensstemmelse med vores 2023-plan investerede vi i løbet af 2020 massivt i omstillingen af banken og i at få stabiliseret de underliggende omkostninger. I 1. kvartal 2021 kunne vi fortsat se effekten af vores stramme omkostningsstyring i form af en nedadgående trend i de samlede omkostninger. Eksekveringen af de planlagte omkostningstiltag fortsætter.

Vores Bedre Bank-plan skred planmæssigt frem i 1. kvartal. Vi har fået vores nye organisation på plads, hvor de initiativer, der skal gøre os til en bedre bank, er blevet en endnu mere integreret del af forretningen.


”God kundeaktivitet skabte pæn vækst i forretningen på mange af vores nordiske markeder i 1. kvartal. Selvom nettorenteindtægterne var påvirket af pres på marginalerne, så vi en positiv udvikling i både nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne, der blandt andet blev skabt af vores kapitalmarkedsplatform. Vores kommercielle momentum, effekten af vores omkostningstiltag og stærke kreditkvalitet giver os gode forudsætninger for at kunne nå vores finansielle mål for året.” 

Stephan Engels
CFO, Danske Bank

Nedlukningen af samfundet har øget kundernes efterspørgsel efter flere digitale løsninger, og i 1. kvartal lancerede vi et nyt digitalt værktøj til vores investeringskunder med et individuelt tilpasset overblik over de omkostninger, der er forbundet med deres investeringer.

Bæredygtighed var også fortsat en prioritet i 1. kvartal 2021. Vi udvidede vores produktpalette med grønne lån til erhvervskunder, der skal foretage større investeringer, og vi gjorde det nemmere at opfylde kravet for at få et grønt lån via Realkredit Danmark.

Resultat før skat steg 1,1 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år som følge af et lavere nedskrivningsniveau.

Den positive stemning skabt af udrulningen af vaccinationer og de fortsatte politiske tiltag bidrog til høj kundeaktivitet i alle forretningsområder, og vi hjalp vores kunder med rådgivning og historisk store transaktioner i Debt Capital Markets og i Equity Capital Markets. Vi bekræftede vores position som den førende investeringsbank og rådgiver i Norden og lå på en førsteplads blandt de nordiske banker inden for transaktioner i Debt Capital Markets og i Equity Capital Markets.

Der var fortsat stor efterspørgsel efter bæredygtig finansiering, og vi hjalp udstedere såvel som investorer med et væsentligt antal transaktioner, hvilket understøttede vores position som den førende nordiske bank inden for bæredygtig finansiering.

Resultat før skat steg til 2 mia. kr. fra et tab før skat på 1,8 mia. kr. i samme periode sidste år.

Der var stor uro på de finansielle markeder i 1. kvartal 2021, og det påvirkede ikke bare afkastet på kundernes pensionsopsparinger men også Danica Pensions resultat. Trods uroen fik mange kunder dog et mindre, positivt afkast i 1. kvartal, ligesom Danica Pension nød godt af udviklingen, særligt i forhold til investeringsresultatet.

Resultat af forsikringsaktiviteter steg til 491 mio. kr. fra 99 mio. kr. i samme periode sidste år.

Stadigt flere mellemstore og store erhvervskunder efterspurgte vores hjælp til investeringer, og boligmarkedet var robust med god efterspørgsel fra potentielle købere.

Selvom markedsvilkårene var udfordrende, blandt andet som følge af et markant rentefald i Storbritannien siden marts sidste år, fortsatte vi med at forfølge vores strategiske vækstmuligheder, samtidig med at vi havde et stærkt fokus på omkostningerne.

Resultat før skat steg til 106 mio. kr. fra 49 mio. kr. i samme periode sidste år.

Forventninger til 2021

På grundlag af udviklingen i 1. kvartal 2021 fastholder vi vores forventning om et resultat efter skat på 9-11 mia. kr. for året som helhed.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00