Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sætter 2030-mål for CO2-reduktion i udlån

Som den første nordiske bank sætter Danske Bank konkrete mål for CO2-reduktion frem mod 2030 for sine udlån til udvalgte sektorer med henblik på, at kundeporteføljen bliver klimaneutral senest i 2050.

Delmålene kommer i kølvandet på de seneste års klimainitiativer fra Danske Bank, der skal bidrage til den grønne omstilling. Formålet med de nye klimamål er, at vi i endnu højere grad tager aktivt ansvar for at nedbringe CO2-emissioner i de samfund, vi er en del af – og dermed understøtte vores kunders transition og yderligere bidrage til den nødvendige grønne omstilling.

Delmålene frem mod 2030 omfatter de tre sektorer, som bidrager til den største CO2-udledning på vores lånebog, og skal ses i forhold til 2020-niveauet. For olie og gasproduktion er reduktionsmålet 50 pct. i udlånseksponeringen, mens det for skibsfart vil være en 20-30% reduktion af emissioner per fragtet vare. Endelig sigter vi mod en reduktion blandt energiforsyningsselskaber på 30% i udledning pr. kilowatt-time el- og varmeproduktion.

Vi vil fortsætte arbejdet med at sætte 2030-mål for andre sektorer, herunder landbrug, bolig og tung industri efterhånden som datakvaliteten for de sektorer styrkes. Vi forventer at kunne offentliggøre flere sektormål allerede i år.

Fokus på transition
Med målene forpligter vi både os selv og vores kunder, og samtidig har vi som bank fuld fokus på at tilbyde vores kunder den bedste finansielle rådgivning sammen med attraktive lånemuligheder til at understøtte omstillingen

Vi har mere end 3,3 millioner kunder og dækker de fleste sektorer, herunder sektorer med et signifikant CO2-fodaftryk. Derfor er vi en væsentlig del af de nødvendige løsninger på den aktuelle klimaudfordring. Vores kunder gør generelt et stort arbejde i klimaomstillingen, men vi ser det samtidig som vores forpligtelse – som en førende nordisk bank og med de ressourcer, vi har til rådighed – at støtte vores kunder og bidrage til den grønne omstilling i de samfund, vi er en del af, og til at Danmark kan nå sit 2030-mål for CO2-reduktion,” siger administrerende direktør i Danske Bank, Carsten Egeriis, og fortsætter:

”Det er vores ambition at hjælpe alle kunder – der kan og vil. Og vi oplever en stor efterspørgsel fra vores kunder på både rådgivning og produkter, der kan understøtte deres grønne omstilling. Som investor og långiver er spørgsmålet for os ikke blot, hvilke virksomheder der er mest grønne i dag, men hvilke virksomheder der har størst potentiale for at blive grønnere fremadrettet. Vores mål er derfor først og fremmest at hjælpe vores kunder med at lykkes med deres grønne omstilling. Det betyder måske, at vores rejse tager længere tid. Men samlet set kommer vi til at gøre en meget større forskel for vores kunder og samfundet.”

Målene dækker den CO2-udledning hos kunderne, som Danske Bank har andel i gennem sit udlån til virksomhedskunder inden for bestemte sektorer.

I Danske Bank har vi stort fokus på, hvordan vi kan bidrage til en mere bæredygtig økonomi, og det er 2030-målene en del af. Vi har en ambition om at være førende inden for bæredygtig finans i de nordiske lande. I juli 2021 hævede vi vores ambitioner for bæredygtig finansiering ved at øge 2023-målet fra 100 mia. kr. til 300 mia. kr. Vi hævede også barren for Danica Pensions investeringer i den grønne omstilling ved at øge 2023-målet fra 30 mia. kr. til 50 mia. kr. I løbet af 2021 var der fremgang inden for begge områder, da vi konkret øgede mængden af bæredygtig finansiering fra 102 mia. kr. til 192 mia. kr., mens investeringerne i den grønne omstilling steg fra 27 mia. kr. til 33,5 mia. kr.

Fakta om 2030-delmålene:
  • Skibsfart
    Kunder skal i 2030 reducere deres emissioner per fragtet vare – svarende til 20-30% for kundeporteføljen sammenlignet med 2020. Emissionerne måles efter ”Poseidon Principles standarden”, som også sikrer rapportering og løbende overvågning af kundernes fremskridt. Vi yder overgangsfinansiering til shippingkunder for at sikre, at der foretages effektivitetsforbedringer, og for at muliggøre udskiftning af gamle skibe med nye og mere effektive skibe, der ofte kører på alternative brændstofteknologier.
  • Energiforsyningsselskaber
    Kunder skal i 2030 reducere emissioner pr. kilowatt-time el- og varmeproduktion svarende til 30% for kundeporteføljen sammenlignet med 2020. Danske Banks kunder inden for energiforsyning er allerede langt fremme med hensyn til at reducere deres CO2-emissioner gennem tidlige og vedvarende investeringer i vandkraft, vindenergi og biomasse.
  • Olie- & gasproduktion (”Upstream”)
    Danske Banks udlånseksponering til olie- og gasproducerende kunder skal i 2030 reduceres med 50% for kundeporteføljen sammenlignet med 2020. Der er ikke opstået nogen klar standard til at måle overgangen i olieproducerende virksomheder. Derfor vil vi, i stedet for at sætte et mål baseret på aktiviteter, målrette en reduktion af vores udlånseksponering. Det fastsatte niveau afspejler faldet i investeringsbehovet i nordisk olie- og gasproduktion som defineret af nul-udledningsscenarier samtidig med, at det fortsat giver mulighed for at støtte de mest effektive producenter også efter 2030.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.