Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Opdatering vedrørende løsning af fejl i Danske Banks inkassosystemer

Som tidligere kommunikeret har Danske Bank truffet beslutning om at løse de systemiske fejl i bankens inkassosystemer i Danmark. 

Vi har gennemført 99 % af nulstillingen af gæld for de omfattede kunder, som blev meldt ud i august 2022

Desuden har banken udbetalt kompensation (eller forsøgt at udbetale kompensation i tilfælde af manglende betalingsoplysninger) til mere end 85 % af de kunder, som vi forventer kan være blevet overopkrævet, bortset fra de resterende kundegrupper med særligt komplekse sager, herunder blandt andet bosager. 

Rapport fra uvildig undersøger
Den uvildige undersøger, som Finanstilsynet har bedt følge Danske Banks arbejde med at løse problemerne i gældsinddrivelsen, har færdiggjort sin seneste rapport.
 
Vi er tilfredse med, at den uvildige undersøger i rapport nr. 5 blandt andet konkluderer, at banken ”…med en høj grad af sandsynlighed har identificeret de kunder, som er berettiget til kompensation grundet overbetaling.”, og at ”…kompensationsmodellen i langt hovedparten af sagerne vil føre til betaling af en kompensation, som svarer til eller overstiger det tab, som kunderne har lidt.”

Vi vil inden for den kommende tid begynde næste fase af udbetalingen af kompensation. Denne fase omfatter blandt andet kunder, der potentielt er blevet overopkrævet i forbindelse med boliglån efter tvangsauktioner, komplekse sager om privat forbrugsgæld og virksomhedsgæld fra mindre virksomheder.

Når denne fase er gennemført, vil næsten alle kunder, der potentielt kan være blevet overopkrævet, have modtaget kompensation, undtaget bosager og særlige sager. Kompleksiteten i en række mindre kundegrupper betyder, at arbejdet vil fortsætte ind i 2025.

Vi noterer os i den forbindelse, at den uvildige undersøger i sin rapport anerkender, at vi også i forhold til gruppen af særligt komplekse sager, herunder blandt andet bosager, med stor sikkerhed er i stand til at identificere de kunder, der potentielt kan være blevet overopkrævet, og udbetaler en kompensation, der med en høj eller tilstrækkelig grad af sandsynlighed svarer til eller overstiger det tab, som kunden potentielt har lidt– samt at bankens beregning af kompensation sker med et kundevenligt perspektiv.

Bosager og særligt komplekse sager
Arbejdet med at færdiggøre de særligt komplekse sager, herunder bosager fortsætter. Samtidig fortsætter arbejdet med at finde en løsning i komplekset af bosager i dialog med de relevante eksterne parter hos myndighederne og i sektoren. Arbejdet med dette og løsningen af problemstillinger for mindre grupper af særligt komplekse kundesegmenter forventes at strække sig ind i 2025.

Undervejs i arbejdet med at løse problemerne i vores gældsinddrivelse er der løbende identificeret en række yderligere problemstillinger. Majoriteten af disse problemstillinger er omfattet af kompensationsmodellen. For flertallet af de resterende problemstillingerne gælder enten, at de ikke har økonomisk betydning for kunden, eller at kunderne allerede er kompenseret for dem. I det tilfælde, at der identificeres yderligere problemstillinger med konsekvenser for de berørte kunder, vil banken rette op på det.

Løsningen af de yderligere problemstillinger og den samlede kompensation, der forventes udbetalt, giver ikke anledning til yderligere nedskrivninger eller hensættelser end dem, der allerede er kommunikeret.

Arbejdet med at genstarte bankens gældsinddrivelse fortsætter
Som tidligere meldt ud har vi indgået et samarbejde med inkassofirmaet Lowell om gældsinddrivelsen i Danmark. Siden den sidste status i juli 2023 har vi genstartet gældsinddrivelsen, der gradvist vil blive udvidet til at omfatte flere og flere typer af sager, og vi forventer, at systemet vil være fuldt indfaset i 2025. 

Hent den uvildige undersøgers rapport nummer 5 herKontakt

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.