Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2006

Den 14. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2006
På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 14. marts blev

 • Årsrapport 2005 og et udbytte på 10 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
 • adm. direktør Alf Duch-Pedersen, direktør Henning Christophersen, adm. direktør Sten Scheibye, professor Claus Vastrup og direktør Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen.
 • de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab - genvalgt.
 • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
 • at nedsætte det maksimale antal generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen til ti og valgperioden til 2 år, vedtægternes § 15,
 • at slette binavn "Boligkredit Danmark A/S (Danske Bank A/S), vedtægternes § 1,
 • at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af bankens aktiekapital m.v. med indtil 2.700.302.530 kr. indtil den 1. marts 2011, vedtægternes § 6,
 • at ophæve årlig beslutning om decharge til bestyrelse og direktion, vedtægternes § 13,
 • at bemyndige bestyrelsen til at ændre indkaldelsen af generalforsamling i Statstidende, vedtægternes § 9, til indkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem eller andet medie i overensstemmelse med lovforslag herom.
   
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og to næstformænd.

Adm. direktør Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og direktør Jørgen Nue Møller samt direktør Eivind Kolding som næstformænd.​