Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udvider direktionen - chefer skifter ansvarsområde

Publiceret under overskriften: Danske Bank udvider direktionen - ledende chefer skifter ansvarsområde

Den 15. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006
Danske Bank koncernens bestyrelse har i dag godkendt, at direktionen udvides med tre nye medlemmer. Samtidig er der truffet beslutning om en rokering af ansvarsområder for udvalgte chefer.

Direktørerne Tonny Thierry Andersen (41 år), Sven Lystbæk (54 år) og Per Skovhus (46 år), der alle er medlemmer af Eksekutivkomiteen, udnævnes således til medlemmer af direktionen.

Danske Bank koncernens direktion udgøres herefter af:

Ordførende direktør Peter Straarup
Viceordførende direktør Jakob Brogaard
Direktør Tonny Thierry Andersen
Direktør Sven Lystbæk
Direktør Per Skovhus

”Ændringerne gennemføres dels som led i et løbende generationsskifte i bankens ledelse, dels for at lade centrale og koncernbrede områder som økonomi, teknologi og kreditrisici være direkte repræsenteret i bankens direktion”, udtaler ordførende direktør Peter Straarup.

Viceordførende direktør Jakob Brogaard fylder 60 år i juni 2007. Til den tid ønsker Jakob Brogaard efter 43 år i banken – heraf 11 år i direktionen - at fratræde med henblik på pensionering. Jakob Brogaard vil dog i en periode efter juni 2007 fortsat løse udvalgte opgaver for koncernen.

Direktør Tonny Thierry Andersen har fortsat ansvaret for Koncernøkonomi.

Direktør Sven Lystbæk har fortsat ansvaret for Koncern Service Center.

Direktør Per Skovhus, der i dag har ansvaret for Danske Bank DK, vil fremover få ansvaret for bankens kreditrisici som leder af Kreditafdelingen.

Udnævnelser i øvrigt
Til chef for Danske Bank DK udnævnes direktør Henrik Normann (53 år), der i dag er chef for Danske Markets.

Ny chef for Danske Markets bliver Steen Blaafalk (45 år), der samtidig udnævnes til direktør og medlem af Eksekutivkomiteen. Steen Blaafalk er i dag vicedirektør i Danske Markets, hvor han er chef for Treasury & Equities.

Direktør Jørgen Klejnstrup (53 år), International Forretningsudvikling, indtræder i Danica Pensions direktion. Jørgen Klejnstrup kommer blandt andet til at stå i spidsen for en øget internationalisering med salg af pensionsprodukterne via koncernens udenlandske bankbrands og en styrkelse af Danica Pensions administrative systemer. Så længe direktionshvervet i Danica Pension varetages, bliver Jørgen Klejnstrup ”hvilende” medlem af bankens Ekseku-tivkomité.

Bankens Eksekutivkomité udgøres herefter af:

Ordførende direktør Peter Straarup (formand)
Viceordførende direktør Jakob Brogaard (næstformand)
Direktør Tonny Thierry Andersen, Koncernøkonomi
Direktør Sven Lystbæk, Koncern Service Center
Direktør Per Skovhus, Kreditafdelingen
Direktør Steen Blaafalk, Danske Markets
Direktør Thomas Borgen, Fokus Bank, Norge
Direktør Andrew Healy, National Irish Bank, Irland
Direktør Søren Kaare-Andersen, BG Bank
Direktør Lars Mørch, Personaleudvikling
Direktør Henrik Normann, Danske Bank DK
Direktør Don Price, Northern Bank, Nordirland
Direktør Steen Reeslev, Kommunikation
Direktør Mats Torstendahl, Danske Bank, Sverige

Danica Pensions direktion udgøres herefter af:

Administrerende direktør Henrik Ramlau-Hansen
Direktør Jørgen Klejnstrup
Direktør Jesper Winkelmann

Ny afdeling – Forretningsudvikling
Koncernen vil fortsat fokusere på at udvikle bankkoncepter med henblik på optimering af kundeservice. I den forbindelse etableres en ny afdeling – Forretningsudvikling. Afdelingen får ansvaret for videreudvikling af koncernens retailkoncept. Chef for området bliver underdi-rektør Per Hviid (41 år), der samtidig udnævnes til vicedirektør. Per Hviid er i dag chef for Retail Solutions i Koncern Service Center.

Der vedlægges en oversigt over koncernens nye organisationsstruktur samt organisationsoversigt for Danica koncernen.

Direktionsudnævnelserne gælder fra 1. september 2006. De øvrige ændringer vil blive gen-nemført i løbet af tredje kvartal i år.

Kontaktperson:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07

PDF version
Download  fondsbørsmeddelelsen inklusive organisationsdiagrammer (163 kb)​