Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks to irske banker nu på koncern-platformen

Den 18. april 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2006

I påskedagene har Danske Bank gennemført den planlagte it-konvertering af Northern Bank i Nordir-land og National Irish Bank i Irland.

Konverteringen er forløbet godt, og her til morgen var alle Northern Banks 95 filialer og National Irish Banks 59 filialer klar til at tage mod kunderne.

De to banker anvender nu samme processer og systemer som resten af koncernen. Derudover har de fået adgang til Danske Bank koncernens produkter.

- En fælles platform er en væsentlig forudsætning for stordrift og dermed for billigere transaktioner og yderligere vækst. Fra nu af vil kunderne for alvor begynde at kunne mærke fordelene i form af forbed-rede tilbud, udtaler ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank.

For kunderne i Northern Bank og National Irish Bank betyder integrationen blandt andet:

  • Nye og forbedrede produkter til konkurrencedygtige priser, herunder kundepakker til privat-kunderne.
  • En væsentlig mere effektiv og strømlinet ekspedition af kunderne.
  • Avancerede netbankfaciliteter med nye muligheder for både privat- og erhvervskunder, blandt andet mulighed for at handle på børser verden over og adgang for erhvervskunder til Danske Banks business online.
  • Telefonisk rådgivning via et nyt kundekontaktcenter bemandet med uddannede bankmedarbejdere.
  • Større lokal beslutningskompetence.

Anvendelsen af Danske Banks processer og systemer betyder, at medarbejderne fremover skal bruge mindre tid på administration og kontrol og derfor får markant mere tid til at ekspedere og rådgive kunderne.

Omfattende integrationsarbejde
I løbet af påsken har omkring 4.000 medarbejdere været på arbejde for at sikre, at konverteringen forløb planmæssigt. Det seneste år har 2.500 medarbejdere i Danske Bank koncernen i kortere eller længere tid arbejdet på konverteringen. Der har været gennemført 55.000 tests, etableret bredbånd på 180 steder, og 3.000 pc-arbejdsplader er blevet udskiftet. I alt 1,1 mio. kundekonti er lagt over på Danske Banks systemer.

Medarbejderne i Nordirland og Irland har i løbet af året gennemført en betydelig uddannelsesaktivitet for at sætte sig ind i de nye it-systemer og produkter. Som et led i uddannelsen har 450 irske medar-bejdere været på besøg i filialer i Danmark for at lære, hvordan systemerne virker. Og 300 medarbej-dere fra Danmark, Norge og Sverige er netop i disse dage i filialerne i Irland og Nordirland, hvor de skal være med til at sikre, at omstillingen til de nye systemer sker så glat som muligt.

Væsentlig aktør på det irske marked
Northern Bank har en markedsandel af privatkunder på 20 pct. og en markedsandel af erhvervskunder på 33 pct. Banken etablerede i løbet af 2005 en regionsstruktur med fire geografiske regioner med hvert sit finanscenter. Northern Bank beskæftiger omkring 2.000 medarbejdere. Målsætningen er at tilbageerobre markedspositionen som ubestridt markedsleder.

National Irish Bank har en markedsandel af privatkunder på 3 pct. Markedsandelen af erhvervskunder udgør 4 pct. Banken har fem regioner med hvert sit finanscenter og beskæftiger omkring 700 medar-bejdere. Inden for de næste tre år er planlagt etablering af mindst 15 nye filialer. Det svarer til en for-øgelse af distributionskraften på ca. 25 pct.

Danske Bank overtog de to banker ultimo februar sidste år og blev dermed en væsentlig aktør på det irske marked. Købsprisen var 10,4 mia. kr. Det forventes fortsat, at der derudover i alt vil blive afholdt ca. 1,5 mia. kr. i integrationsomkostninger, og at der vil være omkostningssynergier på 350 mio. kr. med fuld regnskabsmæssig effekt i 2008.

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank,
telefon 33 44 01 07

Direktør Jørgen Klejnstrup, Danske Bank,
telefon 43 25 29 00

CEO Don Price, Northern Bank,
telefon +44 28 9004 8701

CEO Andrew Healy, National Irish Bank,
telefon +353 1 484 2144

IR-chef Martin Gottlob,
telefon 33 44 27 92​