Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Anmeldelsespligt i henhold til § 29 (Arkil Holding A/S)

Publiceret under overskriften: Anmeldelsespligt i henhold til § 29 i Lov om handel med værdipapirer m.v. (Arkil Holding A/S)

Den 18. september 2006

Fondsbørsmeddelelse nr.13/2006
Under henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen – herunder Danica selskaberne – ejer 26.133 stk. aktier á nom. 100 kr. svarende til 5,3 % af aktiekapitalen og 2,5 % af stemmerettighederne i Arkil Holding A/S.​