Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank ændrer organisationen og udvider direktionen

Selskabsmeddelelse nr. 23/2018

Forretningsudviklingen styrkes. Privat- og erhvervskunder samles i én enhed i landene

Med virkning fra 2. maj 2018 ændrer Danske Bank organisationen. Personal Banking og Business Banking, der hidtil har været selvstændige forretningsenheder, sammenlægges i landeorganisationer i Banking DK og i Banking Nordic (Norge, Sverige og Finland). I Wealth Management og Corporates & Institutions (C&I) bibeholdes de globale organisationer. For at styrke udviklingen af forretningen, samles udviklingskompetencer i en ny enhed, Group Development. Danske Bank får samtidig fire nye bankdirektører, idet Henriette Fenger Ellekrog (Group HR), Jakob Groot (C&I), Frederik Gjessing Vinten (Group Development) og Christian Baltzer (CFO area), udnævnes til bankdirektører. Christian Baltzer tiltræder den 15. oktober 2018.

Formålet med organisationsændringen er at sikre fortsat fremgang ved, at banken kommer tættere på kunderne og styrker udviklingen af forretningen:

”Vores hidtidige organisationsstruktur har bidraget til den fremgang, vi har oplevet på de fleste områder gennem de seneste år. Nu ændrer vi organisationen og rykker endnu tættere på kunderne i bankenhederne. Samtidig tilfører vi ny muskelkraft til forretningsudviklingen, så vi kan opretholde et højt innovationstempo. Derudover vil vi fokusere på at integrere serviceydelser fra andre spillere på markedet i vores tilbud til kunderne. Med den nye organisation hæver vi således ambitionerne, så vi også fremover kan leve op til kundernes øgede forventninger, samtidig med at organisationen bliver mere enkel og effektiv,” siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Se i øvrigt vedhæftede organisationsplan.

Ændringerne er følgende:

Bankenheder samles i landeorganisationer
Landeorganisationen betyder, at beslutningerne træffes endnu tættere på kunderne. Målet er desuden, at kunderne skal opleve banken som én integreret bank og modtage den relevante service, uanset om de er erhvervs- eller privatkunder.

Banking DK får Jesper Nielsen som chef. Jesper Nielsen har hidtil været chef for Personal Banking. Banking Nordic (Norge, Sverige og Finland) kommer under ledelse af Glenn Söderholm, der hidtil har været chef for C&I. Der udpeges samtidig landechefer for de tre markeder. I Norge udnævnes Trond Mellingsæter, mens Berit Behring udnævnes til landechef for Sverige. Der er igangsat en rekruttering af ny landechef i Finland, som skal tage over efter Risto Tornivaara, der som planlagt går på pension.

Ny enhed skal koordinere udviklingsaktiviteter
Med en ny forretningsenhed, Group Development, styrkes udviklingsaktiviteterne på tværs af koncernen, herunder koncernstrategi, produktudvikling, partnerskaber og marketing. Chef for området og medlem af direktionen bliver Frederik Gjessing Vinten, der kommer fra en stilling som chef for Group Strategy.

Fortsat global struktur i C&I og Wealth Management
C&I, der blandt andet dækker områderne Corporate Banking, FICC, Capital Markets og Institutional Banking, og Wealth Management med områderne Danica Pension, Danske Capital og Private Banking vil fortsat være organiseret på tværs af lande.

Jakob Groot, der hidtil har haft stillingen som Global Head of FICC i banken, er udnævnt til chef for C&I samt bankdirektør og medlem af direktionen i Danske Bank.

Samtidig flytter den hidtidige CFO, Jacob Aarup-Andersen, til stillingen som chef for Wealth Management. Han efterfølger Tonny Thierry Andersen, der har valgt at forlade Danske Bank, hvor han har været ansat siden 1999. Tonny Thierry Andersen har gennem mange år bidraget positivt til bankens udvikling og ydet en meget stor indsats i forskellige ledende stillinger, blandt andet som CFO og siden 2006 som medlem af direktionen.

CFO area
I forbindelse med at Jacob Aarup-Andersen bliver ny chef for Wealth Management, har banken ansat Christian Baltzer som ny CFO. Han kommer fra en stilling som koncernfinansdirektør i forsikringsselskabet Tryg og tiltræder i Danske Bank den 15. oktober 2018.

Indtil Christian Baltzer tiltræder, varetager Morten Mosegaard, der p.t. er chef for Group Finance, midlertidigt ansvaret for CFO area.

Group HR
Som en konsekvens af den strategiske betydning af HR-området udnævnes Henriette Fenger Ellekrog, som i dag er Head of Group HR, til bankdirektør og medlem af direktionen i Danske Bank.

Carsten Rasch Egeriis og Jim Ditmore fortsætter i uændrede roller i direktionen.

Ændringer i den finansielle rapportering

Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur, således at rapporten for 1. halvår 2018 viser proforma-tal, mens rapporten for 1.-3. kvartal 2018 afspejler den nye struktur.

Direktionen udgøres pr. 2 maj 2018 af:

Thomas F. Borgen, administrerende direktør Carsten Rasch Egeriis, bankdirektør og chef for Group Risk Management Frederik Gjessing Vinten, bankdirektør og chef for Group Development (ny) Glenn Söderholm, bankdirektør og chef for Banking Nordic Henriette Fenger Ellekrog, bankdirektør og chef for Group HR (ny) Jacob Aarup-Andersen, bankdirektør og chef for Wealth Management Jakob Groot, bankdirektør og chef for Corporates & Institutions (ny) Jesper Nielsen, bankdirektør og chef for Banking DK Jim Ditmore, bankdirektør og chef for Group Services & Group IT (COO)

Christian Baltzer indtræder i direktionen den 15. oktober 2018.

Organisationsplan
CV

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktperson: Presserådgiver Tim Smidemann, telefon 45 14 14 00

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.