Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Storaktionærmeddelelse – Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 3/2018

Med henvisning til § 31 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Danske Bank per 11. januar 2018, gennem direkte og indirekte besiddelser, råder over 46.833.456 stemmerettigheder knyttet til aktier i Danske Bank A/S, svarende til 5 pct. af stemmerettighederne i Danske Bank A/S.

Besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til det aktietilbagekøbsprogram på 10 mia. kr., som Danske Bank igangsatte den 2. februar 2017. Programmet, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8 af 2. februar 2017, vil være gennemført senest den 2. februar 2018.

Bestyrelsen forventer at indstille til generalforsamlingen i 2018, at de tilbagekøbte aktier annulleres.


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.