Gå til hovedindhold

Storaktionærmeddelelse – Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2018

Med henvisning til § 31 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Danske Bank per 29. januar 2018, gennem direkte og indirekte besiddelser, råder over 46.909.706 aktier i Danske Bank A/S, svarende til 5,01 pct. af det samlede antal aktier i Danske Bank A/S.

Besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til det aktietilbagekøbs-program på 10 mia. kr., som Danske Bank igangsatte den 2. februar 2017. Programmet, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8 af 2. februar 2017, vil være gennemført senest den 2. februar 2018.

Bestyrelsen forventer at indstille til generalforsamlingen i 2018, at de tilbagekøbte aktier annulleres.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S
Journalister er velkomne til at kontakte os på vores døgnbetjente pressetelefon +45 45 14 14 00.