Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Quarterly House View: Grobund for en vis optimisme i 2021

Trods fortsat usikkerhed om coronavirussen og den økonomiske vækst ser Danske Banks investeringsstrateger gode forudsætninger for, at det kommende år kan blive et godt år for risikoaktiver som f.eks. aktier. Den pointe fremgår i det  nye Quarterly House View, hvor strategerne stiller skarpt på udviklingen i global økonomi, aktuelle investeringsmuligheder, risici og forventet aktieafkast.

Coronavirussen rammer i øjeblikket ekstremt hårdt i Europa og USA, men alligevel bevæger amerikanske aktier sig nær historiske topniveauer, og europæiske aktier befinder sig omkring deres højeste niveau siden forårets store kursfald.

”Løfter vi blikket fra den aktuelle smittespredning og ser frem mod 2021, er der da også grund til en vis optimisme, og derfor fastholder vi en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer,” siger chefstrateg Henrik Drusebjerg.

Trods de aktuelle restriktioner og nedlukninger er det Danske Banks forventning, at et økonomisk opsving vil tage fart i løbet af 2021, kraftigt understøttet af snarlige coronavacciner. 

”Med udsigten til fremgang i global økonomi forventer vi også et markant løft i virksomhedernes indtjening det kommende år. Den forventning får yderligere næring af, at mange virksomheder har været gode til at reducere deres omkostninger under coronakrisen,” siger Henrik Drusebjerg.

Vacciner er en game changer
Effektive vacciner vil ifølge chefstrategen være den afgørende faktor for at bringe global økonomi tilbage til niveauet for coronakrisen. Så længe restriktioner og nedlukninger består, er der en grænse for, hvor meget vi kan få gang i den økonomiske aktivitet.

”Med den senere tids aktiekursstigninger har investorerne dog allerede taget forskud på en del af glæden over de kommende vacciner, men vi forventer yderligere stigninger i løbet af 2021. Derudover bliver økonomien og de finansielle markeder fortsat understøttet af en ekstremt lempelig pengepolitik fra centralbankerne, og de lave eller negative renter på mange obligationer begrænser samtidig alternativerne til aktier, hvis man som investor ønsker mulighed for noget afkast. Vi ser dog også interessante afkastmuligheder i emerging markets-obligationer,” siger han.


Henrik Drusebjerg fortæller om udsigterne


741f629a-00090258-6e80c205
Derfor kun moderat overvægt i aktier
Trods de positive forventninger til global vækst i 2021 anerkender Henrik Drusebjerg, at der fortsat hersker betydelig usikkerhed om væksten, og på kortere sigt kan coronavirussen udvikle sig til det værre, før det bliver bedre. 

”Coronavirussen har stadig potentiale til at skabe rigtig sur stemning på de finansielle markeder, hvis restriktioner og nedlukninger skærpes eller trækker ud, eller den økonomiske genopretning viser tegn på at gå i stå. Med andre ord er vi ikke ude af perioden med forøget risiko for volatilitet og tilbagefald, og det medvirker til, at vi kun har en moderat overvægt i aktier,” siger han.

En anden risikofaktor er Brexit, hvor EU og Storbritannien stadig ikke er blevet enige om de fremtidige samarbejdsvilkår, når briterne efter planen forlader EU ved årsskiftet. Dermed er et hårdt Brexit stadig en reel risiko. 

”Vi forventer fortsat at undgå et hårdt Brexit, men lykkes det ikke, kan det gøre ondt på europæisk økonomi og europæiske aktier. Usikkerheden om Brexit bidrager til, at vi aktuelt ser de mest interessante afkastmuligheder inden for amerikanske aktier og emerging markets-aktier,” siger Henrik Drusebjerg.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Læs hele Quarterly House View

Udgivelsen distribueres til udvalgte større investerings- og Private Banking-kunder via netbank/mobilbank.