Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kan tech-giganter fortsat trække aktierne op?

Teknologiselskaber har de senere år været trækhesten for aktiemarkederne med store kursstigninger – nærmer vi os en boble? Danske Banks investeringsstrateger giver deres bud.

De digitale giganter Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon og Facebook er ikke blot de fem største selskaber på det amerikanske aktiemarked, men også de fem enkeltaktier, der bidrog mest til det samlede aktieafkast sidste år.Gennem en årrække har teknologiselskaber været den ubetinget vigtigste drivkraft for stigende aktiemarkeder, og enhver, der husker dot.com-boblens kollaps for 20 år siden, vil til stadighed spørge sig selv, om det virkelig kan blive ved.

Vi har bedt Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, vurdere sundhedstilstanden og fremtidsudsigterne for de amerikanske teknologiselskaber, som man især finder inden for sektorerne IT og kommunikationsservice – Amazon dog inden for sektoren cyklisk forbrug.


Overordnet ser vi stadig et interessant afkastpotentiale inden for teknologiselskaber, hvor vi ikke umiddelbart ser tegn på bobledannelser.

Lars Skovgaard Andersen

Investeringsstrateg, Danske BankHvad er den væsentligste forskel på teknologiselskaberne dengang og i dag?

”Hvor aktierne dengang blev handlet til urealistisk høje værdiansættelser, er der bund i værdiansættelserne i dag. Målt på P/E – altså prisen pr. krones indtjening i selskaberne – er aktierne godt nok dyrere end aktiemarkedet generelt, men til gengæld har de en højere vækst. Samtidig fremstår teknologiselskaberne over en bred kam som nogle af de mest solide selskaber med lav eller ingen gæld og stærke cash flows,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Du har især haft fokus på teknologiselskaberne i den forgangne amerikanske regnskabssæson. Hvorfor – og hvad viste regnskaberne?
”Nu hvor teknologiselskaberne gennem en del år har været trækhesten for aktiemarkederne, kan markederne være ekstra følsomme, hvis netop de selskaber begynder at miste momentum. Men især inden for traditionel teknologi i IT-sektoren, der leverer infrastruktur i form af fx netværk, semiconductors og software, har vi haft en god amerikansk regnskabssæson. Her blev vi bekræftet i, at sektoren fortsat har fremdrift.

Ser vi på de mere forbrugerrelaterede digitale selskaber som sociale medier, streamingtjenester og gaming, der er placeret i sektoren kommunikationsservice, har det generelt også set fornuftigt ud trods nogle udfald undervejs."


Stærk udvikling for IT-sektoren

Hvor amerikanske aktier generelt har givet et afkast på 76,5 pct. de seneste fem år, er tallet 168,2 pct. for aktier i IT-sektoren.  Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. 


Kilde: Macrobond, totalafkast i USD

Hvad forventer du af den fremtidige vækst inden for teknologi?
”Jeg ser en tendens til, at virksomheder måske nok sparer på investeringerne i nye maskiner, når der er usikkerhed om fremtiden, men de er mindre tilbøjelige til at spare på digitalisering af deres forretning og investerer fx stadig i software og digital sikkerhed. På tværs af alle sektorer har virksomheder til stadighed brug for ny teknologi for at holde sig konkurrencedygtige i en verden, der blot vil blive endnu mere digitaliseret i de kommende årtier. Derfor forventer jeg fortsat en solid vækst på området.

Det er dog ikke ensbetydende med, at alle teknologiselskaber vil nyde godt af væksten, og at den vil omfatte alle temaer inden for teknologi. Der vil som altid både være vindere og tabere, og som investor kan det derfor være fornuftigt med en bred eksponering mod teknologi fx via en eller flere fonde. Men efter vores opfattelse bør alle aktieinvestorer have teknologiselskaber som en del af deres portefølje.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vidste du at 

  • Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon og Facebook udgør tilsammen omkring 18 pct. af det amerikanske S&P 500-indeks, der omfatter 500 af de største børsnoterede amerikanske selskaber.
  • I 2019 tegnede de fem aktier sig tilsammen for knap en fjerdedel af den samlede stigning i S&P 500-indekset – i øvrigt ligesom i 2017.