Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny bæredygtig fond jagter merafkast fra globale aktier

Ny unik Danske Invest-fond stræber efter at høste merafkast via systematisk dataanalyse og er samtidig underlagt stramme kriterier for bæredygtighed.

Investeringskunder i Danske Bank kan nu placere penge i en ny, global aktiefond, der er ret unik set i en dansk kontekst. Fonden Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30 kombinerer datadrevet aktieanalyse, avancerede investeringsværktøjer og stramme kriterier for bæredygtighed, og målsætningen er at give et årligt merafkast i forhold til aktiemarkedet generelt.

Investeringerne i fonden bliver forvaltet af den anerkendte amerikanske kapitalforvalter AQR, som i tidens løb har modtaget en lang række priser for deres videnskabelige research inden for de finansielle markeder.

AQR er efter vores vurdering blandt verdens førende inden for systematisk dataanalyse af aktiemarkedet, som de anvender til at identificere gode kvalitetsselskaber, der er attraktivt prisfastsat og har positivt momentum. Her har investorer historisk set høstet merafkast i forhold til det generelle markedsafkast.

John Poulsen

Investeringschef, Danske BankFokus på bæredygtighed

Fondens porteføljeforvaltere har samtidig stærkt fokus på bæredygtighed og fravælger blandt andet selskaber, der ikke har en tilfredsstillende profil inden for ESG (miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse). 

”AQR tildeler alle selskaber en ESG-rating på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst, og fonden investerer ikke i selskaber med karakteren 2 eller derunder,” forklarer John Poulsen. 

Yderligere investerer fonden ikke i selskaber inden for kontroversielle våben som fx atomvåben og klyngebomber samt selskaber, der henter en større del af deres omsætning fra alkohol, tobak, militært udstyr, pornografi, gambling, termisk kul og tjæresand.

”I praksis forventer vi, at det løbende vil udelukke fonden fra at investere i omkring 15 pct. af selskaberne i fondens investeringsunivers (MSCI World Index),” siger investeringschefen.

Større frihedsgrader
Selve konstruktionen af fondens portefølje er baseret på den såkaldte 130/30-strategi, der giver større frihedsgrader for investeringerne end i en traditionel aktiefond. Strategien tilføjer både et element af gearing til fonden – dvs. investering for lånte midler – og mulighed for at gå kort i aktier – dvs. at investere i, at udvalgte aktier vil falde i kurs.

”Med kombinationen af gearing og korte aktiepositioner kan fonden både øge investeringerne i de aktier, porteføljeforvalterne ser det mest attraktive afkastpotentiale i, og gå kort i de aktier, porteføljeforvalterne forventer vil udvikle sig dårligst,” fortæller John Poulsen.

De vigtigste risici

Ifølge investeringschefen kan fonden fx udgøre en andel af de globale aktier i en portefølje af investeringer, hvor fonden kan bidrage til at sprede risikoen og dermed styrke porteføljen.

Vær dog opmærksom på, at selvom fonden stræber efter at give et merafkast, kan fonden naturligvis også give et dårligere afkast end aktiemarkedet generelt. Det sker, hvis porteføljemanagerne ikke formår at identificere de rette aktier til porteføljen, eller de historiske kursmønstre ikke gentager sig i fremtiden. Derudover er der altid en betydelige risiko ved at investere i aktier.

Du kan læse mere om Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30, herunder om fondens fokus på bæredygtighed, i vores Fond i Fokus

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.