Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Boligejernes friværdier nærmer sig historisk højt niveau fra 2006

Realkredit Danmarks nye analyse viser, at danske boligejeres friværdier nu er på 1.815 mia. kr., hvilket er blot 55 mia. kr. fra det historiske niveau, friværdierne nåede i 2006. Det høje niveau skyldes, at værdien af boligerne er steget mere end boliggælden.

Siden 2012 er værdien af danske boliger steget 37 procent svarende til en stigning på cirka 1.020 mia. kr., mens den samlede boliggæld er steget blot 12 procent. Stigningen i danskernes samlede boliggæld skyldes hovedsageligt en stigning i realkreditgæld, hvorimod banklån i bolig har været stabilt til svagt faldende.

Det samlede niveau i boligejeres friværdier svarer til en friværdi på 987.000 kr. per bolig.


Gennemsnitlig friværdi per bolig er 987.000 kr.Kilde: Finans Danmark, Nationalbanken, Danmarks Statistik og Realkredit Danmarks egne beregninger

Årsagen til væksten i realkreditgæld tilskriver Realkredit Danmark stigende boligpriser, men også optimisme og appetit for tillægslån. ”Stigningen i boligpriserne betyder naturligt, at man skal låne flere penge til at købe en bolig, men derudover var økonomien inden coronavirussen præget af stigende beskæftigelse og lave renter. Det – lagt sammen med de stigende boligpriser – har medført en større optimisme og en større appetit for at optage tillægslån i friværdier,” siger Sofie Heerup Friis, seniorøkonom i Realkredit Danmark.

Den nye analyse viser også, at friværdi for ejerlejligheder og parcelhuse er nogenlunde på samme niveau med henholdsvis 985.000 kr. og 980.000 kr. Sommerhuse ligger derimod højere med en gennemsnitlig friværdi på ca. 1.030.000 kr., hvilket skyldes en kombination af lavere belåningsgrad og flere sommerhuse uden gæld.

Realkredit Danmark ser også et fald i den gennemsnitlige belåningsgrad, som har været nedadgående de sidste otte år, og i dag er nået ned på 52 procent i forhold til 60 procent i 2012. Historisk set befinder belåningsgraden sig dog på et højt niveau i forhold til det historiske gennemsnit på 43 procent over de seneste 70 år.

Realkredit Danmark forventer ikke, at belåningsgraden vil komme ned på det historiske gennemsnit i de kommende år. ”Der er sket meget i løbet af de seneste 70 år. Danskerne har blandt andet fået større arbejdsmarkedspensioner, hvilket betyder, at de ikke har samme behov for at blive gældfri som tidligere. Samtidig er der kommet nye produkter, som gør det muligt at få 30 års afdragsfrihed, og danskernes fokus er derfor ikke længere at blive helt gældfri ved lånets udløb,” siger Sofie Heerup Friis.


Største gennemsnitlige friværdier i Region HovedstadenKilde: Finans Danmark, Nationalbanken, Danmarks Statistik og Realkredit Danmarks egne beregninger

Udover den generelle tendens viser analysen også regionale forskelle. Ikke overraskende er det i Region Hovedstaden, at der er de største gennemsnitlige friværdier for alle boligsegmenter. I Region Nordjylland er den gennemsnitlige friværdi per parcelhus cirka en tredjedel af den gennemsnitlige friværdi i Region Hovedstaden.