Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kan forbrugerne sparke gang i økonomien?

Regeringer over hele verden er gradvist begyndt at åbne deres økonomier. Men vil forbrugerne følge trop? Og hvordan vil infektionsraterne udvikle sig?

Den gradvise genåbning af økonomier over det meste af verden får nu chefanalytiker i Danske Bank, Allan Von Mehren til at forvente et økonomisk opsving, som han tror kan blive U-formet, hvilket vil sige en gradvis normalisering efter en indledende periode med fortsat lav aktivitet.  

“Vi forventer, at arbejdsløsheden vil stige betragteligt, og at virksomheder vil være tilbageholdende med at genansatte alle medarbejdere med det samme. Det vil føles som en recession i nogen tid, og det globale bruttonationalprodukt vil næppe komme tilbage til før-krise-niveau før 2021. Men pengepolitisk hjælp, en mulig vaccine eller effektiv behandling inden for det næste års tid betyder sammen med forbrugernes ophobede opsparing, at vi kan få et U-formet opsving i anden halvdel af 2020”, siger Allan Von Mehren. 

Forsigtige forbrugere
Men der er fortsat stor risiko og usikkerhed. En udbredt bekymring er, at en ukontrolleret stigning i infektions-tallene vil føre til nye nedlukninger af økonomier verden over. 

“Hvad genåbning betyder for coronavirussens reproduktionsrate er uvist, og nyhederne fra Tyskland om en rate, der igen er over 1, er bekymrende. Samtidig minder nye tilfælde i Kina og Sydkorea om, at virussen let kan komme tilbage”, siger Allan Von Mehren. 

Pengepolitisk hjælp, en mulig vaccine eller effektiv behandling inden for det næste års tid betyder sammen med forbrugernes ophobede opsparing, at vi kan få et U-formet opsving i anden halvdel af 2020”

Allan Von Mehren

Chefanalyst, Danske Bank


Og selv hvis infektionsraterne kan holdes på et niveau, hvor de ikke forhindrer fortsat genåbning af økonomierne, er det store spørgsmål, om forbrugerne føler sig trygge ved at gå ud og genoptage tidligere forbrugervaner og om de også økonomisk set føler sig trygge nok til at begynde at bruge penge igen. 

“Den globale økonomi er midt i den værste recession siden Anden Verdenskrig. I USA er 30 millioner mennesker nu arbejdsløse, og spørgeundersøgelser blandt virksomheder i USA, Europa og Asien peger nu på fald i fremtidsforventningerne, som er uden sidestykke. I Kina, som var det første land, der blev ramt af coronavirus, er produktionen næsten tilbage på fuldt blus, men general usikkerhed betyder, at forbrugerne er tilbageholdende med at bruge penge eller at foretage investeringer”, siger Allan Von Mehren.