Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook: Det ser ud til, at det værste er ovre

I Nordic Outlook tager vores analytikere pulsen på den økonomiske udvikling i et nordisk perspektiv.


Highlights


Øjebliksbilledet

De nordiske lande blev ramt hårdt økonomisk i marts og april, hvor Covid-19 smittespredning førte til regeringsindgreb og ændret forbrugeradfærd. Men sammenlignet med det øvrige Europa har prisen været relativ mild i de nordiske lande, fortrinsvis på grund af forskelle i økonomien og regeringernes indgreb.

De nordiske lande lukkede ikke fabrikker og byggepladser
“De hårdest ramte industrier som for eksempel hoteller og restauranter fylder relativt mindre i de nordiske lande end i Sydeuropa.

De nordiske lande lukkede heller ikke fabrikker og byggepladser, varehandlen på tværs af landegrænser er fortsæt, og så har de nordiske befolkninger, som nogle af Europas mest digitale, i stor stil kunne fortsætte med at både arbejde og shoppe hjemmefra,” siger cheføkonom i Danske Bank og chefredaktør på Nordic Outlook Las Olsen. 

Samtidig betyder sunde offentlige finanser, at de nordiske lande fortsat har økonomisk råderum trods store hjælpepakker og støtte for at hjælpe økonomien gennem krisen. Det gælder særligt for Sverige, Danmark og Norge, mens Finland har mere gæld og flere langsigtede udfordringer, selv om også Finland i en europæisk kontekst, står stærkere end andre europæiske lande. 


Sammenlignet med det øvrige Europa har prisen været relativ mild i de nordiske lande, fortrinsvis på grund af forskelle i økonomien og regeringernes indgreb.

Las Olsen 

Cheføkonom, Danske BankFortsat store risici
Udviklingen i de nordiske økonomier følger indtil videre linjerne i det Danske Banks økonomer i marts så som et optimsitsk ‘best case-scenarie’ - på visse punkter endda bedre. Men der er fortsat store risici. 

Globalt har den økonomiske udvikling ramt langt hårdere, og økonomiske tab I Europa og i ‘emerging markets’-lande sætter spørgsmålstegn ved styrken i en nordisk genopretning. Selvom Danske Banks økonomer ser mere optimistisk på den forventede udvikling end mange andre, er de kun forsigtige optimister.  

”Vi forventer, at økonomier uden for Norden også vil indhente de økonomiske tab fra nedlukningen relativt hurtigt, selvom det vil tage flere år at indhente det fulde tab.

Men vi ser også en betragtelig risiko for, at vi kan tage fejl, eller at en ny bølge af infektioner kan forårsage en ny krise”, siger Las Olsen.